Przedszkole w Laskach

Dla wychowanków, pracowników oraz pozostałych osób zainteresowanych dostępne jest jedno wejście główne do budynku.

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów czy podjazdu. Do budynku wchodzi się  przez drzwi jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie, które prowadzą do szatni. Wejście dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, obszar przed budynkiem i wejście są oznaczone dla osób słabowidzących.

Przedszkole jest budynkiem parterowym, połączonym z częścią budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Oddzielone przeszklonymi drzwiami. Do części budynku Wczesnego Wspomagania jest odrębne wejście przez jednoskrzydłowe drzwi. Na piętrze są pomieszczenia administracyjne.  Każdy budynek posiada oznaczone wyjścia ewakuacyjne oraz wyjścia przez tarasy.

Informacja główna  znajduje się po wejściu do budynku.

Do budynku mają wstęp osoby z psami przewodnikami.

W budynku Przedszkola nie ma windy. Korytarze są bezpieczne i oznakowane żółtą taśmą dla osób słabowidzących.

Framugi w drzwiach, obwody przy klamkach mają kolor kontrastowy w stosunku do koloru drzwi, a nad klamkami znajdują się napisy w brajlu.

W budynku Przedszkola jest informacja dotykowa w brajlu. Informacji głosowej udzielają nauczyciele, wychowawcy.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego.

W budynku nie ma możliwości porozumiewania się poprzez pętle indukcyjne.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem Wczesnego Wspomagania jest mały parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych. Nie ma też zaznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.