Rekrutacja

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 5 roku życia. Na wniosek rodziców, jeśli dziecko ma wystarczającą dojrzałość może zostać przyjęte wcześniej.

Zapisy do Przedszkola dla Niewidomych w Laskach:
Dyrektor: s. Julitta Siedlecka
tel. 22 752 31 03, kom. 664 092 458
Przedszkole – telefony: parter: 22 752 31 04, piętro: 22 752 31 05
e-mail: przedszkole@laski.edu.pl

Wszelkie informacje na temat rekrutacji można uzyskać także w Biurze Szkolnym tel. 22 752 31 01