Plan zajęć

7:30 – budzenie dzieci

 • czynności higieniczne i opiekuńcze
 • zabawy dowolne i integracyjne
 • tworzenie okazji do wymiany informacji
 • rozmowy indywidualne z dziećmi
 • zabawy ruchowe
 • kontakty z rodzicami dzieci dojeżdżających do Przedszkola

8:00 - 8:10 przygotowanie do śniadania

 • zabiegi higieniczne
 • czynności samoobsługowe
 • dyżury dzieci ze starszych grup

8:10-8:45 śniadanie

 • wpajanie zasad dobrego wychowania
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

8:45 - 9:00 wspieranie rozwoju dzieci przez:

 • zabawy integracyjne
 • ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.
 • zabawy ruchowe
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową
 • rysowanie
 • zabawy dydaktyczne

9:00 - 10:30 wspomaganie rozwoju dzieci przez:

 • zajęcia dydaktyczne różnego typu – realizacja założeń programowych
 • zabawy dowolne
 • przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery
 • obserwacje przyrodnicze
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania
 • podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych
 • wspieranie działań twórczych przez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe

10:30 - 11:00 drugie śniadanie:

 • czynności samoobsługowe
 • zabiegi higieniczne

11:00 - 12:30

 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne i korekcyjno-wyrównawcze
 • wspieranie działań twórczych przez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe

12:30 - 13:15 obiad

 • samodzielne spożywanie posiłków
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
 • praca dyżurnych

13:15 - 14:00 odpoczynek po obiedzie

 • zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie
 • leżakowanie (według indywidualnych potrzeb dzieci młodszych)
 • czynności opiekuńcze
 • zabawy dowolne
 • organizowanie zajęć dodatkowych
 • słuchanie bajek
 • tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci

14:00 - 15:30 spacer

 • zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie
 • rozmowy indywidualne
 • kontakty z rodzicami dzieci wyjeżdżających do domu

15:30 - 16:00 podwieczorek

 • wpajanie zasad dobrego wychowania
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

16:00 - 17:30 wspomaganie rozwoju dzieci przez

 • tworzenie sytuacji rozwijających  indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
 • prace porządkowe
 • praca kompensacyjno-wyrównawcza
 • rozmowy indywidualne z dziećmi

17:30 - 18:00 kolacja

 • samodzielne spożywanie posiłków
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
 • praca dyżurnych

18:00 - 19:00 wspieranie rozwoju dzieci przez

 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
 • słuchanie książek, śpiewanie piosenek i pieśni o tematyce religijnej
 • udział w nabożeństwach roku liturgicznego
 • poznawanie i przygotowanie symboli religijnych takich jak: wieniec adwentowy, drabinka adwentowa
 • zajęcia wyciszające i przygotowujące dzieci do ciszy nocnej

19:00 - 20:00 przygotowanie dzieci do snu

 • wdrażanie dzieci do zabiegów higienicznych: mycie się, mycie zębów, kąpiel
 • usprawnianie czynności samoobsługowych takich jak: rozbieranie się, ubieranie piżamy

20:00 - 7:30 cisza nocna