Dyrektor Przedszkola i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego –

s. Julitta Siedlecka

Nauczyciele :

Wioletta Dziurzyńska – Wosik – tyflopedagog

Anna Zagórowska - tyflopedagog

Agnieszka Wdówik – tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Sylwia Tołczyk – psycholog, tyflopedagog, nauczyciel jęz. angielskiego

Monika Saczek – terapeuta widzenia, tyflopedagog

Monika Kościk – nauczyciel orientacji przestrzennej, tyflopedagog

Beata Zięba – logopeda, tyflopedagog

s. Marietta Sadlińska – tyflopedagog

Anna Zasada -  tyflopedagog

Beata Wróbel – tyflopedagog

Grażyna Piechna – tyflopedagog

s. Marta Skoczylas – tyflopedagog

Aneta Majkowska - neurologopeda

Tomasz Kamiński – fizjoterapeuta

Tomasz Tokarski – nauczyciel muzyki

ks. Tomasz Bek – nauczyciel religii

Monika Litwa – pomoc nauczyciela

Teresa Gontarz – pomoc nauczyciela

Personel pomocniczy:

Marianna Gromadzka

Alina Kurkiewicz

Fot. Joanna Śledzińska