Projekt EFRROW „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Odnowa i rozwój wsi”

Od maja do połowy września 2014 roku trwały prace nad projektem „Rewitalizacja placu zbaw przy Domu Dziewcząt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach”.

W trakcie realizacji projektu - dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, działającego jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - wystąpiliśmy o współfinansowanie projektu w ramach działań 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „Odnowa i rozwój wsi”.

Działania nasze były skoncentrowane na odtworzeniu jednego z naszych placów zabaw w oparciu o certyfikowane wyposażenie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku, które zapewnia odpowiednie warunki dla potrzeb edukacyjno-dydaktycznych niewidomych i słabowidzących dzieci i młodzieży biorących udział w całorocznym procesie dydaktyczno-rewalidacyjnym na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Oprócz tego mieliśmy na uwadze także uczestników letnich i weekendowych turnusów rehabilitacyjnych dedykowanych specjalnie dla rodzin z dziećmi z dysfunkcją wzroku, jak również i kolonii dla dzieci niewidomych i niedowidzących, które w roku szkolnym pobierają edukację w placówkach na terenie całego kraju działających w systemie integracji. Nie zapomnieliśmy także o osobach, które odwiedzają Laski ze względu na walory społeczno-historyczno-turystyczne.

W maju 2014 na terenie placu zabaw dokonano rozbiórki starych, metalowych urządzeń nie mających certyfikatów oraz przystąpiono do niwelacji terenu i wycinki drzew zagrażających dzieciom.

W połowie czerwca ogrodzono teren ogrodzeniem panelowym i wyznaczono nowe wejście na plac. Pod koniec czerwca firma SUN + przywiozła i zamontowała pierwsze urządzenia na placu zabaw. Zostały wytyczone i przygotowane strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń. Następnie w pierwszej dekadzie lipca - przy wykorzystaniu wolontariatu pracowniczego - rozłożono pierwszą partię trawy z rolki.

W drugiej połowie lipca zostały dowiezione następne partie urządzeń i zamontowano słupki i liny wyznaczające strefy bezpieczeństwa, by mogły czytelnie ostrzegać niewidomych i niedowidzących użytkowników. Zamontowano także furtkę, która swą szerokością daje możliwość wjazdu uczestnikowi na wózku inwalidzkim. Możliwość jej otwarcia o 180 stopni zapewnia także bezpieczne wejście dla pozostałych niewidomych gości.

W sierpniu dostarczono trzecią partię urządzeń i rozłożono pod nimi kolejną partię trawy z rolki. Ze względu na nową lokalizację wejścia ułożono chodnik tyflologiczny ułatwiający osobom niewidomym dotarcie z internatu dziewcząt na plac zabaw. Obok zamontowano regulamin korzystania z placu wraz z jego wersją w brajlu.

W międzyczasie skompletowane zostały wszystkie dokumenty związane z certyfikatami i gwarancją.

15 października 2014 roku - w Międzynarodowym Dniu Białej Laski, który jest dedykowany osobom niewidomym - plac zabaw został uroczyście poświęcony i oddany w użytkowanie ku uciesze niewidomych wychowanków i gości Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
W listopadzie 2014 roku została podpisana umowa między Samorządem Województwa Marszałkowskiego a Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi na przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 - 2013:

Koszt całkowity rewitalizacji
placu zabaw przy Internacie Dziewcząt: 126.192,66
Wkład beneficjenta: 29.064,66
Środki z EFRROW: 97.128,00

wróć