4 Kroki do kariery-edycja 2

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Pomorski realizuje projekt pt.: „4 Kroki do kariery-edycja 2 - Kompleksowy program aktywizacji społeczno - zawodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz”

 

Okres realizacji projektu: 2019-12-01 - 2020-10-31

 

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju dysfunkcjami, w tym osób niewidomych i niedowidzących, zamieszkujących teren gminy miejsko-wiejskiej Nowy Dwór Gdański, gminy wiejskiej Ostaszewo, gminy wiejskiej  Lichnowy, gminy miejskiej Malbork oraz gminy wiejskiej Miłoradz, nieaktywnych zawodowo, doświadczających wykluczenia społecznego z tytułu niepełnosprawności, bierności zawodowej oraz miejsca zamieszania.

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego, Ostaszewa, Lichnowy, Malborka i Miłoradza poprzez wdrożenie Kompleksowego Programu Aktywizacji Społeczno – Zawodowego nazwanego „4 Kroki do kariery”.

 

Od 2019-12-01 - 2020-10-31 zostaną zrealizowane 4 zadania (4 kroki):

Krok 1 - poznaj siebie, swoje potrzeby i możliwości: rekrutacja uczestników, diagnoza zasobów i deficytów w obszarze społecznym, zawodowym i zdrowotnym osób z niepełnosprawnościami, Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji.

Krok 2 - moje miejsce na rynku pracy: poradnictwo psychologiczne i społeczne, indywidualne i grupowe, poradnictwo zawodowe – indywidualne i grupowe oraz warsztaty praktycznego wykonywania zawodu.

Krok 3 - Dopasuje swoje kwalifikacje do potrzeb rynku pracy: kursy/szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe uczestników projektu.

Krok 4 - zdobądź doświadczenie i znajdź pracę: staże i pośrednictwo pracy.

 

W wyniku realizacji projektu, uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje i kompetencje, rozpoczną poszukiwanie pracy oraz podejmą zatrudnienie.

 

Wartość projektu: 884 258,86 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  840 045,92 zł

wróć