Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności


Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Polski Związek Niewidomych

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Dokumenty zgłoszeniowe, o których mowa w pkt 2.5. Regulaminu należy przesyłać do 12 czerwca 2022 r.

Zgłoszenie dokonywane jest wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: topon@pfron.org.pl.

Pełna treść ogłoszenia na stronie PFRON pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nabor-osob-z-niepelnosprawnoscia-wzroku-do-udzial-w-treningu-orientacji-przestrzennej-i-mobiln/ 

wróć