Szkolenie przyszłych instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności


OGŁOSZENIE

 

Ogłaszamy nabór na szkolenie „Instruktor Orientacji Przestrzennej i Mobilności”, umożliwiające zdobycie uprawnień Instruktora Orientacji Przestrzennej i Mobilności.

 

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych
i słabowidzących (TOPON)”
, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Polski Związek Niewidomych

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

 

Szkolenie obejmuje 311 godzin dydaktycznych zajęć oraz 40 godzin praktyki asystencko-pedagogicznej. Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany będzie odbyć indywidualny trening z co najmniej dwoma osobami z niepełnosprawnością wzroku w łącznym wymiarze ok. 200 godzin, za które wypłacone zostanie wynagrodzenie. Trening odbywać się będzie pod opieką superwizora.

 

Realizacja szkolenia i indywidualny trening będą odbywać się w oparciu o wypracowane w projekcie: Standard Kształcenia Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Mobilności (wersja wstępna) oraz Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna).

W projekcie zaplanowano objecie wsparciem 12 osób, w tym co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością wzroku.

 

Rekrutacja jak i zajęcia prowadzone będą przez wspólną kadrę Partnerów. Wszystkie zjazdy będą miały miejsce w Warszawie. 

 

 

Termin nadsyłania dokumentów określonych w pkt 2.5.1 Regulaminu: do 15.02.2022 r.

 

Zgłoszenie, wyłącznie w formie elektronicznej, należy wysłać na adres Organizatora - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

e-mail: topon@aps.edu.pl

 

INFORMACJI O PROJEKCIE ORAZ ZASADACH REKRUTACJI UDZIELAJĄ:

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Kamila Miler-Zdanowska

e-mail: KMiler@aps.edu.pl, tel.: + 48 501 230 996

 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Ada Wróblewska

e-mail: Ada.Wroblewska@laski.edu.pl, tel.: +48 693 171 213

 

Polski Związek Niewidomych

Elżbieta Oleksiak

e-mail: EOleksiak@pzn.org.pl; tel.: +48 662 225 802

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Anna Rozborska

e-mail: Anna.Rozborska@firr.org.pl, tel.: +48 663 883 334

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Katarzyna Krysik

e-mail: KKrysik@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 564; +48 511 862 229

 

Dominika Szewczyk-Dąbrowa

e-mail: DSzewczyk-Dabrowa@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 516; +48 538 508 031

 

 

wróć