Ogłaszamy nabór na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności.


WYDŁUŻONA REKRUTACJA

OGŁOSZENIE

 

Ogłaszamy nabór na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności.

 

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych
i słabowidzących (TOPON)”
, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Polski Związek Niewidomych

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii

 

W ramach doskonalenia zawodowego zaplanowano bezpłatne szkolenia w wymiarze 60 godzin dydaktycznych z następującego zakresu:

1)      Metodyka nauczania orientacji przestrzennej małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku

2)      Metodyka nauczania orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością sprzężoną

3)      Metodyka nauczania orientacji przestrzennej z wykorzystaniem echolokacji

4)      Metodyka nauczania orientacji przestrzennej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

5)      Metodyka nauczania orientacji przestrzennej osób poruszających się z psem przewodnikiem

 

Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany będzie odbyć indywidualny trening  praktykę z co najmniej dwoma osobami z niepełnosprawnością wzroku w łącznym wymiarze ok. 200 godzin, za które wypłacone zostanie wynagrodzenie.  

 

Nabór na szkolenia odbywa się w oparciu o wypracowany w projekcie Standard Kształcenia Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Mobilności (wersja wstępna), natomiast indywidualny trening O&M realizowany będzie na podstawie  Standardu nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna).

Zaplanowano objęcie wsparciem łącznie 96 instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności.

 

Rekrutacja jak i zajęcia prowadzone będą przez wspólną kadrę Partnerów. Wszystkie zjazdy będą miały miejsce w Warszawie. 

 

Termin nadsyłania dokumentów określonych w punkcie 2.7.1 Regulaminu: do 22.02

Zgłoszenie, wyłącznie w formie elektronicznej, należy wysłać na adres:

 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

e-mail: topon@laski.edu.pl

Miasto zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

INFORMACJI O PROJEKCIE ORAZ ZASADACH REKRUTACJI UDZIELAJĄ:

 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Ada Wróblewska

e-mail: Ada.Wroblewska@laski.edu.pl, tel: +48 693 171 213

 

Polski Związek Niewidomych

Elżbieta Oleksiak

e-mail: EOleksiak@pzn.org.pl, tel. +48 662 225 802

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Anna Rozborska

e-mail: Anna.Rozborska@firr.org.pltel: +48 663 883 334

 

Małgorzata Białek

e-mail: Malgorzata.Bialek@firr.org.pl

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Kamila Miler-Zdanowska

e-mail: KMiler@aps.edu.pl, tel: + 48 501 230 996

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Katarzyna Krysik

e-mail: KKrysik@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 564; +48 511 862 229

 

Dominika Szewczyk-Dąbrowa

e-mail: DSzewczyk-Dabrowa@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 516; +48 538 508 031

 

 

wróć