Zaproszenie do badania opinii osób z niepełnosprawnością wzroku


Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością wzroku, które choć raz brały udział w szkoleniu z orientacji przestrzennej do udziału w krótkim badaniu ankietowym.

Celem badania jest określenie, jaką wiedzę, umiejętności oraz kompetencje powinien posiadać instruktor orientacji przestrzennej szkolący osoby niewidome i słabowidzące. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy opracowywaniu programu szkolenia instruktorów w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej http://topon.pfron.org.pl/

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Ankietę można wypełnić do dnia 11 października 2021 r.

Zapraszamy do udziału w badaniu. Link do ankiety znajduje się poniżej.

Ankieta - Opinie osób z niepełnosprawnością wzroku na temat kompetencji instruktora orientacji przestrzennej

wróć