zakończeniu projektu Mikro-instalacja fotowoltaiczna włączona do systemu prosumenckiego określonego w ustawie o OZE

Mikro-instalacja fotowoltaiczna włączona do systemu prosumenckiego określonego w ustawie o OZE 

dofinansowanego przez WFOŚ w Gdańsku na podstawie umowy****nr WFOŚ/PD/186/2020

wróć