Poszukujemy pracowników na stanowiska:


Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie poszukuje kandydata na stanowisko Referenta ds. Technicznych w Dziale Administracji.

Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie:

 • wsparcie dyrektora ds. administracyjnych w nadzorze nad utrzymaniem w dobrym stanie budynków i obiektów.
 • prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej dla budynków, obiektów i urządzeń współpraca w tym zakresie z podmiotami zewnętrznymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego.
 • planowanie inwestycji, przygotowywanie wewnętrznych kosztorysów inwestycyjnych oraz nadzór i współpraca z zewnętrznymi uczestnikami inwestycji.
 • prowadzenie ewidencji przeglądów i pomiarów dla instalacji (m.in. elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych), badań próbek wody basenu rehabilitacyjnego oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie.
 • nadzór nad umowami na dostarczanie zimnej wody, paliwa gazowego, energii elektrycznej oraz negocjowanie stawek do umów z dostawcami.
 • nadzór nad umowami konserwacji urządzeń technicznych towarzystwa, zlecanie okresowych badań dla urządzeń objętych nadzorem UDT.
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego – studia I lub II stopnia (kierunek budownictwo lub pokrewne),
 • umiejętności obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • zmysłu technicznego i praktycznej wiedzy technicznej,
 • prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności organizacji pracy własnej, dokładności i  sumienności,
 • odpowiedzialności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Oferujemy:

 • etat w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • zatrudnienie w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@laski.edu.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 


KUCHARZ  (forma zatrudnienia: umowa na cały etat)

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni pracownika na stanowisko  Kucharz

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • umiejętności pracy w zespole;
 • dyspozycyjności i zaangażowania;
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku kucharza.

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@laski.edu.pl

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni referenta ds. administracyjnych w Zakładzie Leczniczo - Rehabilitacyjnym

Oczekujemy:

 • Wykształcenie min. średnie  ( preferowane wyższe, studia podyplomowe  z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi)
 • min. jeden rok pracy w placówce systemu ochrony zdrowia udzielającej świadczeń refundowanych przez NFZ
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Praktycznej  znajomości:

 • Systemu ochrony zdrowia i rozliczeń z NFZ
 • Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji lub Portalu Świadczeniodawcy
 • KS-PPS lub innej aplikacji do rozliczeń świadczeń refundowanych
 • Bardzo dobra znajomość MS Office (word, excel)

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełny wymiar czasu pracy
 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji,
 • elastyczny harmonogram czasu pracy,
 • pracę w małej przychodni położonej w zaciszu Kampinoskiego Parku Narodowego,
 • pracę w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@laski.edu.pl.

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


POMOC KUCHENNA (forma zatrudnienia: umowa na cały etat)

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni pracownika na stanowisko  Pomoc kucharza.

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • umiejętności pracy w zespole;
 • dyspozycyjności i zaangażowania;
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@laski.edu.pl

 

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach zatrudni w wymiarze całego etatu:

- rehabilitanta ruchu z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej,

- neurologopedę.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:

biuro.szkolne@laski.edu.pl