Poszukujemy pracowników na stanowiska:


PRACOWNIK BUDOWLANY - MURARZ

 

 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik budowlany – Murarz.

Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie:

 • Wykonywanie prac budowlanych i pomocniczych w tym:
 • tapetowanie, szpachlowanie,
 • wykonywanie prac wykończeniowych,
 • murowanie,
 • układanie glazury,
 • układanie kostki brukowej,
 • ocieplanie budynków,
 • tynkowanie
 • wykonywanie prac montażowych i konserwacyjnych,
 • pomoc w pracach spawalniczych i hydraulicznych,,
 • pomoc w pracach ślusarskich i blacharskich,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 • Współpraca i wsparcie pozostałych jednostek organizacyjnych  w zakresie określonym powyżej.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. zawodowe, preferowane budowlane
 • minimum roczne doświadczenie w zawodzie
 • zmysłu technicznego i praktycznej wiedzy technicznej,
 • umiejętności organizacji pracy własnej, dokładności i  sumienności,
 • odpowiedzialności,
 • umiejętności pracy w zespole,

Oferujemy:

 • etat w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • zatrudnienie w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@laski.edu.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami


ELEKTRYK

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie poszukuje kandydata na stanowisko Elektryk w Dziale Administracji.

Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie:

 • utrzymanie w dobrym stanie budynków, obiektów, dróg oraz instalacji: elektrycznych, telefonicznych, odgromowych poprzez:
 • wykonywanie prac montażowych i konserwacyjnych,
 • cykliczne sprawdzanie stanów liczników zimnej wody, liczników gazowych, liczników elektrycznych oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie.
 • wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych wymaganych przepisami – zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 • obsługa i konserwacja agregatów zasilania awaryjnego
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 • współpraca i wsparcie pozostałych jednostek organizacyjnych  w zakresie określonym powyżej.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. zawodowe o profilu elektryk, elektrotechnik, elektromonter
 • minimum dwuletnie doświadczenie w zawodzie
 • uprawnienia SEP i inne uprawnienia wymagane na stanowisku
 • zmysłu technicznego i praktycznej wiedzy technicznej,
 • umiejętności organizacji pracy własnej, dokładności i  sumienności,
 • odpowiedzialności,
 • umiejętności pracy w zespole,

Oferujemy:

 • etat w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • zatrudnienie w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@laski.edu.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.


Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni osobę na stanowisko referenta Działu Kadr i Płac, na podstawie umowy o pracę.

 Oczekujemy:

-          co najmniej średniego wykształcenia /lub wyższego ekonomicznego,

-          co najmniej 3 lat pracy w dziale kadry-płace

-          znajomości programów Płatnik, Excel,

-          znajomość prawa pracy

 Oferujemy:

-          wymiar czasu pracy odpowiadający 1 etatowi,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@laski.edu.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ/OPIEKUN MEDYCZNY/RATOWNIK MEDYCZNY

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni osobę na stanowisku:

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ/OPIEKUN MEDYCZNY/RATOWNIK MEDYCZNY

Oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego (szukamy pielęgniarki, pielęgniarza, opiekuna medycznego lub ratownika medycznego),
 • skrupulatności i cierpliwości w realizacji codziennych zadań,
 • empatii, życzliwego podejścia do pacjenta,
 • umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy,
 • doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami przewlekle chorymi będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy do uzgodnienia, w zależności od preferencji,
 • pracę na terenie zakładu w Laskach położonego w zaciszu Kampinoskiego Parku Narodowego,
 • pracę w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: przychodnia@laski.edu.pl

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 


PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni osobę na stanowisku:

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Oczekujemy:

 • co najmniej średniego wykształcenia medycznego z pielęgniarstwa,
 • aktualnego prawa wykonywania zawodu,
 • ukończonego kursu z zakresu pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania,
 • empatii, otwartości na potrzeby pacjentów – uczniów,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy do uzgodnienia, w zależności od preferencji,
 • pracę w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: przychodnia@laski.edu.pl.

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach zatrudni w wymiarze całego etatu:

- rehabilitanta ruchu z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej,

- neurologopedę.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:

biuro.szkolne@laski.edu.pl