Poszukujemy pracowników na stanowiska:


PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ/OPIEKUN MEDYCZNY/RATOWNIK MEDYCZNY

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni osobę na stanowisku:

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ/OPIEKUN MEDYCZNY/RATOWNIK MEDYCZNY

Oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego (szukamy pielęgniarki, pielęgniarza, opiekuna medycznego lub ratownika medycznego),
 • skrupulatności i cierpliwości w realizacji codziennych zadań,
 • empatii, życzliwego podejścia do pacjenta,
 • umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy,
 • doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami przewlekle chorymi będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy do uzgodnienia, w zależności od preferencji,
 • pracę na terenie zakładu w Laskach położonego w zaciszu Kampinoskiego Parku Narodowego,
 • pracę w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: przychodnia@laski.edu.pl

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 


PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni osobę na stanowisku:

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Oczekujemy:

 • co najmniej średniego wykształcenia medycznego z pielęgniarstwa,
 • aktualnego prawa wykonywania zawodu,
 • ukończonego kursu z zakresu pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania,
 • empatii, otwartości na potrzeby pacjentów – uczniów,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy do uzgodnienia, w zależności od preferencji,
 • pracę w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: przychodnia@laski.edu.pl.

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 


Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni osobę na stanowisko:

SPRZĄTACZKA/SPRZĄTACZ

Oczekujemy:

 • stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • wykształcenia co najmniej podstawowego,
 • dyspozycyjności,
 • odpowiedzialności, sumienności, zaangażowania i samodzielności,
 • dokładności oraz umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy:

 • wymiar czasu pracy odpowiadający 1 etatowi,
 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji,
 • pracę w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@laski.edu.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach zatrudni w wymiarze całego etatu:

- rehabilitanta ruchu z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej,

- neurologopedę.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:

biuro.szkolne@laski.edu.pl