Pismo punktowe – brajl

W toku rozwoju szkół dla niewidomych próbowano różnych systemów tworzenia pisma odpowiedniego do czytania dotykiem. Najlepszy okazał się sześciopunktowy system Ludwika Braille’a. Umożliwia on niewidomym szybkie samodzielne pisanie oraz dotykowe czytanie tekstów z największą z możliwych szybkością. System został ogólnie zaakceptowany i rozwinął się tak, że brajlem można wyrazić wszystkie niemal treści wyrażane pismem „czarnym”.