Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce Zdroju.

 

Budynek

Ośrodek mieści się w budynku 5-piętrowym wraz z przyległym terenem zieleni i małą architekturą. Budynek na planie nieregularnego prostokąta zwrócony jest krótszym bokiem zachodnim w kierunku drogi publicznej. Teren jest ogrodzony.

 Ośrodek mieści się na skraju miasta, przy ulicy Słonecznej 11 - (od centrum dojazd/dojście ulicą Jana Pawła II).  Ulica Słoneczna w linii prostej przechodzi w polną drogę na stok Bani. Ulica ta ma chodnik dla pieszych tylko po stronie numerów parzystych, stąd przy wjeździe zbudowano fragment chodnika w celu dojścia do ośrodka. Z chodnika po lewej stronie ulicy (kierunek dojścia/dojazdu od centrum) prowadzą do ośrodka dwa przejścia oznakowane białymi pasami. Jedno z rampami dającymi obniżenie krawężnika oraz z polem uwagi – guzki na kostce betonowej. Drugie przejście nieoznakowane dotykowo zlokalizowane jest w linii prostej naprzeciwko furtki, wzdłuż ogrodzenia północnego, gdzie istnieje możliwość kontrolowania wejścia białą laską. Dla osób przemieszczających się na tym odcinku pieszo-jezdnym jest to istotny punkt orientacyjny.

Do ośrodka prowadzi utwardzona droga. Wjazd główny ma 3 metalowe bramy. Po prawej jest brama południowa z wjazdem na parking, zaś po lewej brama północna - nieużywana, gdyż jest elementem ogrodzenia. Na wprost znajduje się brama wjazdowa zachodnia nr 1 i furtka wejściowa nr 1. Piesi i kierowcy nie będący pracownikami ośrodka kontaktują się z dyżurką przez domofon. Pracownik dyżurki ma możliwość słuchowej kontroli pozycji bramy (otwarta, zamknięta, w ruchu). Dla samochodów dostawczych i komunalnych jest drugi wjazd – brama zachodnia nr 2. Furtka zachodnia nr 2 jest używana okazjonalnie.

Pieszy przechodząc przez furtkę wejściową ma w bezpośrednim zasięgu białej laski po lewej stronie południową ścianę budynku. Po załamaniu kierunku ściany zewnętrznej budynku, znajduje się krawężnik doprowadzający do wejścia głównego. Budynek posiada jeszcze 3 wejścia: północne, wschodnie i zachodnie, podobne w oglądzie dotykowym (oszklone, z ergonomicznym uchwytem). Wejścia te nie są oznakowane pismem punktowym
 i są używane okolicznościowo. Wejścia spełniają przewidziane normy szerokości i są pozbawione progów.

 Kontrastowe drzwi wejścia głównego są dobrze widoczne na ścianie budynku  

i opisane pismem Braille`a. Oszklone drzwi wejścia mają wymagany kontrastowy poziomy pas ostrzegawczy.  Drzwi są odpowiednio szerokie – 115 cm i wysokie – 2m i nie mają progu. Powierzchnia podłoża przed drzwiami wejściowymi jest pozbawiona odbojów, skrobaczek
i zamontowanych urządzeń wystających ponad poziom wejścia lub wpuszczonych poniżej poziomu. W przestrzeni przedsionka obszerna antypoślizgowa mata – wycieraczka wpuszczona jest w zagłębienie posadzki w celu wyrównania poziomu podłoża. Część przedsionkową od korytarza wejściowego oddzielają używane sezonowo rozsuwane na boki drzwi z szybą w kontrastowej obudowie.

Dyżurka – punkt informacji i kontroli znajduje się w korytarzu wejściowym z lewej strony. Komunikację z poszczególnymi osobami umożliwia system telefonii wewnętrznej.

Z korytarza wejściowego wchodzi się na hol centralny, skąd na wprost (północ) jest główna klatka schodowa. Na prawo (wschód) w linii prostej jest droga do windy, a także klatki schodowej windowej i kaplicy. Natomiast w lewo (zachód) jest korytarz do toalety i szatni.

Do pomieszczenia ze zróżnicowanym poziomem (kaplica) prowadzi pochylnia ze spocznikiem i obustronnymi poręczami.

Budynek posiada 3 ciągi komunikacyjne pionowe: klatka schodowa główna, winda, klatka schodowa windowa. Główna klatka schodowa znajduje się naprzeciwko wejścia. Przed schodami znajduje się kontrastowa o zmienionej fakturze taśma - zapowiedź schodów. Pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kolorystycznie: kontrast na podstopniu , stopnica kontrastowa w stosunku do podestów i sąsiedniego stopnia. Krawędzie wszystkich stopni mają kontrastowe antypoślizgowe brzegi. Schody mają obustronne poręcze i balustrady od strony otwartej przestrzeni. Klatka schodowa ma opisane poziomy: wskazówki dotykowe dla ręki - poziomy są opisane pismem Braille`a oraz wskazówki wzrokowe – piętra oznakowane powiększonymi cyframi o prostym kroju czcionki, na kontrastowym tle.

Kontrastowe w tle ściany obramowanie zaznacza drzwi windy. Przyciski przywołujące umieszczone są analogicznie zawsze z prawej strony nad przyścienną listwą prowadzącą. Winda posiada panel dotykowy z oznakowaniem przycisków pismem Braille`a
i wyróżnionym przyciskiem poziomu wyjścia z budynku. Udźwiękowienie windy podaje komunikaty: zamykanie drzwi, kierunek jazdy (jazda w górę/w dół) i poziom zatrzymania się windy (piętro główne, 1-sze, 2-gie, 3-cie, 4-te). Winda dojeżdża do poziomu 4-tego piętra. Na 5-te piętro prowadzą schody w linii przedłużenia klatki schodowej głównej. Winda posiada wyświetlacz piętra i kierunku ruchu.

Na lewo od windy znajduje się wejście na klatkę schodową windową. Przed schodami znajduje się kontrastowa o zmienionej fakturze taśma - zapowiedź schodów. Pierwszy
i ostatni stopień jest oznaczony kolorystycznie: kontrast na podstopniu.

Ciągi komunikacyjne poziome wolne od przeszkód, mają kontrastujące ze ścianami drzwi i listwy przypodłogowe. Na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych znajdują się kontrastowe listwy prowadzące umieszczone na wysokości 1m  i oddalone o 4 cm od ściany. Wykładziny antypoślizgowe. Drzwi pomieszczeń mieszkalnych, jadalnych, sal lekcyjnych, gabinetów, pomieszczeń lekarskich i sanitarnych opisane są pismem Braille`a w analogicznym miejscu (nad klamką).

W razie zagrożenia pożarem budynek posiada system automatycznie zamykanych drzwi przeciwpożarowych na dwóch klatkach schodowych. Kierunek wyjścia wskazują podświetlane piktogramy pod sufitem na korytarzach i na ścianach klatek schodowych. Przy drzwiach wyjściowych znajdują się klucze w obudowie. Umieszczone na piętrach gaśnice
 i hydranty podlegają systematycznej kontroli BHP.

Teren wokół budynku posiada obszary utwardzone kostką brukową. Część tego obszaru to ciągi pieszo jezdne. Alejki spacerowe służą jedynie do ruchu pieszego. Pokrywy
i kratki kanalizacyjne na ciągach komunikacyjnych znajdują się w płaszczyźnie nawierzchni. Pozostały teren to trawniki. Krawężniki rozgraniczają te różne faktury podłoża, a jednocześnie służą jako linie wiodące regulujące kierunek poruszania się z długą białą laską. Elementy małej architektury takie jak ławki, latarnie są na obszarach trawników poza szlakami komunikacyjnymi.

Urządzenia rekreacyjne to dwa place zabaw i siłownia zewnętrzna  (z podłożem maty sportowej) z obowiązującym regulaminem korzystania z nich.

Jest możliwość kwaterowania osoby z psem przewodnikiem – pokój zewnętrzny. Pieszy przechodząc przez furtkę wejściową ma w bezpośrednim zasięgu białej laski po lewej stronie południową ścianę budynku. Po załamaniu kierunku ściany zewnętrznej budynku znajdują się na niej drzwi, do których wchodzi się po stopniu. 

Uwagi

  1. Poręcz schodów klatki schodowej w dolnym biegu schodów wymaga przedłużenia 30 cm poza stopień graniczący z podłożem.
  2. Listwy przyścienne na pewnych niewielkich odcinkach (np. róg pomieszczenia, wnęka) są przymocowane bezpośrednio do ściany i nie spełniają wymaganej normy (0,03-0,04 m od ściany).
  3. Na klatce schodowej windowej są odcinki bez podwójnej poręczy.

 

Opis przygotowała nauczycielka orientacji Przestrzennej  Barbara Pełech

i s. Irmina - Barbara Landowska