Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im.św.Tereski w Rabce-Zdroju

 31 sierpnia 2020 r. - poniedziałek 

Zjazd Wychowanków do Internatu 

 1 września 2020 r. - wtorek

     9:00 – Msza św. w Kaplicy w Szkole św.Tereski                   10:00 – Inauguracja roku szkolnego na sali gimnastycznej i spotkania w klasach z nauczycielami

Ośrodek w Rabce-Zdroju

Nasza Szkoła w Rabce-Zdroju istnieje od 1995 roku. Przyjmujemy dzieci i młodzież niewidomą i słabowidzącą z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz zaburzeniami rozwoju.

Celem naszej działalności jest edukacja, wychowanie oraz rewalidacja dzieci i młodzieży. Staramy się o możliwie najlepsze przygotowanie naszych wychowanków do życia w społeczeństwie przez usprawnienie, usamodzielnienie, rozwój umysłowy oraz rozwijanie ich uzdolnień.

Zajęcia z orientacji przestrzennej, fot. archiwum szkoły