Ośrodek w Laskach

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej położony jest w otulinie Puszczy Kampinoskiej, w Laskach koło Warszawy.
Obecnie w Ośrodku przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 uczniów z całej Polski. Zespół specjalistów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka udziela profesjonalnej pomocy ponad 40 dzieciom i ich rodzinom.

Prowadzimy:

• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Niewidomego  i Słabowidzącego Dziecka
• Przedszkole
• Szkołę Podstawową
• Szkoły Ponadpodstawowe: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Branżowa I stopnia, Szkołę Policealną
• Szkoły Specjalne: Szkołę Podstawową Specjalną, Szkołę Przysposobienia do Pracy, Dział Głuchoniewidomych
• Szkołę Muzyczną I stopnia oraz Ognisko Muzyczne
• Internaty

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz placówkę z menu po lewej stronie.