Osiągnięcia

Działalność Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Laskach w latach 2004-2013

Chór Szkoły Muzycznej w Laskach "Leśne Ptaki" jest laureatem:

  • drugiej nagrody na Siódmym Festiwalu Betlejem u Avetek (2008)
  • nagrody w kategorii chórów szkół niepublicznych na Pierwszym Festiwalu Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego (2010)
  • wyróżnienia na Festiwalu Twórczości Niewidomych i Słabowidzących "Skowronki" w Wilnie (2011),
  • drugiej nagrody na Festiwalu Piosenki Religijnej "Chrześcijańskie Granie" (2012)

Od 2008 roku chór uczestniczy również w wymianie młodzieży polskiej i niemieckiej z Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium w Herzbergu.
Na przełomie roku 2011-2012 chór, uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej w Laskach dokonali nagrania piosenek Jerzego Wasowskiego. Na płycie pod tytułem "Herbatka z Wasowskim" znalazły się piosenki dziecięce i piosenki z Kabaretu Starszych Panów. W nagraniu tytułowego utworu gościnnie wzięła udział znakomita wokalistka jazzowa Dorota Miśkiewicz. Płytę, która zebrała życzliwe recenzje środowiska muzycznego, wydało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a jej sponsorem jest firma Orange.