Informacja o wyborze oferty dotyczącej zaproszenia nr 07 z dnia 24.03.2014 r.

07-04-2014

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach informuje, że po rozpatrzeniu nadesłanych ofert dotyczących zaproszenia do składania ofert nr 07 - wyboru Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie.

wróć