Zapytanie ofertowe nr 07 z dnia 24.03.2014 r.

24-03-2014

Zaproszenie do składania ofert dot. wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu oraz zakresu zamówienia znajduję się w pkt. 3 niniejszego Zaproszenia do składnia ofert. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie”, Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

wróć