Zapytanie ofertowe nr 1 gr IV-3.06.2013 r.

03-06-2013

Zaproszenie do składania ofert


(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
dotyczy wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia i kursy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu oraz zakresu zamówienia znajduję się w pkt. 3 niniejszego Zaproszenia do składnia ofert. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie”, Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo–wychowawczych” Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Informacja o projekcie

wróć