Zapytanie ofertowe nr 08/2014 z dnia 24.04.2014 r.

25-04-2014

Zapytanie ofertowe nr 08/2014 z dnia 24.04.2014r. dotyczące dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie", Program "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych" obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

wróć