Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 13.2/03/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych konstrukcyjno – budowlanych oraz instalacyjnych dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”. 

więcej

27-04-2018

Informacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 19 z dnia 30.10.2014

Informacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 19 z dnia 30.10.2014

więcej

07-11-2014

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 19 z dnia 30.10.2014

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 19 z dnia 30.10.2014

więcej

04-11-2014

Zapytanie ofertowe nr 19 z dnia 30.10.2014

Zapytanie ofertowe nr 19 dotyczy wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie.

więcej

30-10-2014

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 17 z dnia 28.08.2014

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 17 z dnia 28.08.2014

więcej

08-09-2014

Zapytanie ofertowe nr 17

Zapytanie ofertowe nr 17 dotyczy wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie.

więcej

28-08-2014

Informacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 16

Informacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 16

więcej

27-08-2014

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 15/2014 z dn. 18.08.2014

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 15/2014 z dn. 18.08.2014

więcej

27-08-2014

Zapytanie ofertowe nr 16

Dotyczy wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie "Animator osoby niepełnosprawnej" dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie 

więcej

18-08-2014

Zapytanie ofertowe nr 15

Dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie.

więcej

18-08-2014

Strona /9

pierwsza ... 6 7 8 ... ostatnia