Zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zakup nowego autobusu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju.

więcej

20-09-2018

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Na zadanie pod nazwą: Zakup nowego autobusu dla osób niewidomych z niepełno sprawnościami sprzężonymi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju

więcej

07-09-2018

Otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/04/2018 z dnia 04.07.2018 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach  informuje o  otwarciu ofert  dla Zapytania ofertowego  nr13.2/04/2018 z dnia 04.07.2018 r.

więcej

23-07-2018

Otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/01/2019 z dnia 07.02.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o
otwarciu ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/01/2019 z dnia 07.02.2019 r.
więcej

22-02-2019

Otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r.

Otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o otwarciu ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r.

więcej

14-09-2018

Protokół z sesji otwarcia ofert - Zapytania nr 13.2/04/2019 z dnia 19.06.2019 r. - sprzęt do terapii i rehabilitacji

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje że w dniu 11.07.2019 r. odbyło się otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/04/2019 z dnia 19.06.2019 r.
więcej

12-07-2019

Protokół z sesji otwarcia ofert - Zapytanie nr 13.2/03/2019 z dnia 19.06.2019 r. - urządzenia komputerowe

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje że w dniu 12.07.2019 r. odbyło się otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/03/2019 z dnia 19.06.2019 r.
więcej

12-07-2019

Protokół z sesji otwarcia ofert - zapytanie ofertowe nr 13.2.02.2019 z dn. 18.04.2019

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje że w dniu 17.05.2019 r. odbyło się otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/02/2019 z dnia 18.04.2019 r. 

więcej

17-05-2019

Pytania i odpowiedzi do Zapytania nr 13.2.04.2019 z dn. 19.06.2019r.

Pytania i odpowiedzi do Zapytania nr 13.2.04.2019 z dn. 19.06.2019r.

więcej

01-07-2019

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 13.2/04/2019 z dn. 19.06.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 13.2/04/2019 z dn. 19.06.2019 r. na dostawę Wyposażenia: Sprzęt do terapii i rehabilitacji dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

05-07-2019

Strona /6

pierwsza ... 1 2 3 ... ostatnia