Zapytania ofertowe

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/04/2019 z dn. 19.06.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/04/2019 z dnia 19.06.2019 r na dostawę Wyposażenia: Sprzęt do terapii i rehabilitacji dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020..

więcej

24-07-2019

Protokół z sesji otwarcia ofert - Zapytanie nr 13.2/03/2019 z dnia 19.06.2019 r. - urządzenia komputerowe

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje że w dniu 12.07.2019 r. odbyło się otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/03/2019 z dnia 19.06.2019 r.
więcej

12-07-2019

Protokół z sesji otwarcia ofert - Zapytania nr 13.2/04/2019 z dnia 19.06.2019 r. - sprzęt do terapii i rehabilitacji

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje że w dniu 11.07.2019 r. odbyło się otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/04/2019 z dnia 19.06.2019 r.
więcej

12-07-2019

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 13.2/04/2019 z dn. 19.06.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 13.2/04/2019 z dn. 19.06.2019 r. na dostawę Wyposażenia: Sprzęt do terapii i rehabilitacji dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

05-07-2019

Pytania i odpowiedzi do Zapytania nr 13.2.04.2019 z dn. 19.06.2019r.

Pytania i odpowiedzi do Zapytania nr 13.2.04.2019 z dn. 19.06.2019r.

więcej

01-07-2019

Zapytanie ofertowe nr 13.2/04/2019 z dn. 19.06.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na dostawę Wyposażenia: Sprzęt do terapii i rehabilitacji dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”

więcej

19-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 13.2/03/2019 z dn. 19.06.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na dostawę Wyposażenia: urządzenia komputerowe dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”

więcej

19-06-2019

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/02/2019 z dn. 18.04.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/02/2019 z dnia 18.04.2019 r. dostawę Wyposażenia niemedycznego Domu Nadziei i Warsztatu Terapii Zajęciowej dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

31-05-2019

Protokół z sesji otwarcia ofert - zapytanie ofertowe nr 13.2.02.2019 z dn. 18.04.2019

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje że w dniu 17.05.2019 r. odbyło się otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/02/2019 z dnia 18.04.2019 r. 

więcej

17-05-2019

Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr 13.2/02/2019 z dn. 18.04.2019 r.

Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr 13.2/02/2019 z dn. 18.04.2019 r. na  dostawę Wyposażenia niemedycznego Domu Nadziei i Warsztatu Terapii Zajęciowej dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

13-05-2019

Strona /6

pierwsza ... 1 2 3 ... ostatnia