Zapytania ofertowe

Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup traktora ogrodowego

Unieważnienie zapytania ofertowego 
na zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020 r. dla uczestników projektu: „4 Kroki do kariery-edycja 2 - Kompleksowy program aktywizacji społeczno - zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” 

więcej

03-06-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na zakup traktora ogrodowego

Zapytanie ofertowe na zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020 r. dla uczestników projektu: 4 Kroki do kariery-edycja  Kompleksowy program aktywizacji społeczno - zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz”.

więcej

22-05-2020

OGŁOSZENIE o wynikach postępowania na zadanie pod nazwą: Zakup nowego samochodu dla osób niewidomych

OGŁOSZENIE o wynikach postępowania na zadanie pod nazwą: Zakup nowego samochodu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego w Sobieszewie

 

więcej

29-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup nowego samochodu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pod nazwą: "Zakup nowego samochodu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego w Sobieszewie"

 

 

więcej

10-01-2020

Zapytanie ofertowe z dnia 03 stycznia 2020 r. na pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla inwestycji

Zapytanie ofertowe z dnia 03 stycznia 2020 r. na pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla inwestycji:

Przebudowa Szkoły Specjalnej z Internatem – Dom św. Maksymiliana, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, w zakresie dostosowania budynku do zgodności z ekspertyzą techniczną dot. stanu ochrony przeciwpożarowej”.

więcej

03-01-2020

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/03/2019 z dn. 19.06.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/03/2019 z dnia 19.06.2019 r. na dostawę Wyposażenia: urządzenia komputerowe dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

25-07-2019

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/04/2019 z dn. 19.06.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/04/2019 z dnia 19.06.2019 r na dostawę Wyposażenia: Sprzęt do terapii i rehabilitacji dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020..

więcej

24-07-2019

Protokół z sesji otwarcia ofert - Zapytanie nr 13.2/03/2019 z dnia 19.06.2019 r. - urządzenia komputerowe

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje że w dniu 12.07.2019 r. odbyło się otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/03/2019 z dnia 19.06.2019 r.
więcej

12-07-2019

Protokół z sesji otwarcia ofert - Zapytania nr 13.2/04/2019 z dnia 19.06.2019 r. - sprzęt do terapii i rehabilitacji

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje że w dniu 11.07.2019 r. odbyło się otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/04/2019 z dnia 19.06.2019 r.
więcej

12-07-2019

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 13.2/04/2019 z dn. 19.06.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 13.2/04/2019 z dn. 19.06.2019 r. na dostawę Wyposażenia: Sprzęt do terapii i rehabilitacji dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

05-07-2019

Strona /7

pierwsza ... 1 2 3 ... ostatnia