Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 13.2/03/2019 z dn. 19.06.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na dostawę Wyposażenia: urządzenia komputerowe dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”

więcej

19-06-2019

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/02/2019 z dn. 18.04.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/02/2019 z dnia 18.04.2019 r. dostawę Wyposażenia niemedycznego Domu Nadziei i Warsztatu Terapii Zajęciowej dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

31-05-2019

Protokół z sesji otwarcia ofert - zapytanie ofertowe nr 13.2.02.2019 z dn. 18.04.2019

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje że w dniu 17.05.2019 r. odbyło się otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/02/2019 z dnia 18.04.2019 r. 

więcej

17-05-2019

Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr 13.2/02/2019 z dn. 18.04.2019 r.

Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr 13.2/02/2019 z dn. 18.04.2019 r. na  dostawę Wyposażenia niemedycznego Domu Nadziei i Warsztatu Terapii Zajęciowej dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

13-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 13.2/02/2019 z dnia 18.04.2019 roku.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na: dostawę Wyposażenia niemedycznego Domu Nadziei i Warsztatu Terapii Zajęciowej dla zadania zatytułowanego "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie", w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
więcej

18-04-2019

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/01/2019 z dnia 07.02.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/01/2019 z dnia 07.02.2019r.

więcej

12-03-2019

Otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/01/2019 z dnia 07.02.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o
otwarciu ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/01/2019 z dnia 07.02.2019 r.
więcej

22-02-2019

Zapytanie ofertowe nr 13.2/01/2019 z dnia 07.02 2019 roku.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych dla zadania zatytułowanego Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie - Linia kablowa zalicznikowa niskiego napięcia, zasilanie bramy wjazdowej budynków DPS, oraz instalacja telewizji dozorowej”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

07-02-2019

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r.na Wykonanie prac modernizacyjnych budowlano – konstrukcyjnych oraz instalacyjnych dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie” działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

05-10-2018

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zakup nowego autobusu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju.

więcej

20-09-2018

Strona /6

pierwsza ... 1 2 3 ... ostatnia