Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe na zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie, przesyła zapytanie ofertowe na zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020 r. dla uczestników projektu: „4 Kroki do kariery-edycja 2 - Kompleksowy program aktywizacji społeczno - zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020. Oferty można składać do 12.06.2020 r.
więcej

05-06-2020

Zmiana treści zapytania ofertowego nr 13.2/03/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Termin został wydłużony do dnia 04.06. 2018 r. do godz. 10.00.
Zmianie uległ również termin otwarcia ofert, który nastąpi 04.06. 2018 r. o godz. .11.00
Ponadto:

więcej

18-05-2018

Zapytanie ofertowe z dnia 03 stycznia 2020 r. na pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla inwestycji

Zapytanie ofertowe z dnia 03 stycznia 2020 r. na pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla inwestycji:

Przebudowa Szkoły Specjalnej z Internatem – Dom św. Maksymiliana, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, w zakresie dostosowania budynku do zgodności z ekspertyzą techniczną dot. stanu ochrony przeciwpożarowej”.

więcej

03-01-2020

Zapytanie ofertowe nr 19 z dnia 30.10.2014

Zapytanie ofertowe nr 19 dotyczy wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie.

więcej

30-10-2014

Zapytanie ofertowe nr 17

Zapytanie ofertowe nr 17 dotyczy wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie.

więcej

28-08-2014

Zapytanie ofertowe nr 16

Dotyczy wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie "Animator osoby niepełnosprawnej" dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie 

więcej

18-08-2014

Zapytanie ofertowe nr 15

Dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie.

więcej

18-08-2014

Zapytanie ofertowe nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018r

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych konstrukcyjno – budowlanych oraz instalacyjnych dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

30-08-2018

Zapytanie ofertowe nr 13.2/05/2018 z dnia 11.07.2018 roku

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie prac modernizacyjnych konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna.

więcej

11-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 13.2/04/2018 z dnia 04.07.2018 roku.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych konstrukcyjno – budowlanych oraz instalacyjnych dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie: „Tryb konkurencyjny wyboru Wykonawcy” bez stosowania wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)

więcej

05-07-2018

Strona /6

1 2 ... ostatnia