Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 16

Informacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 16

więcej

27-08-2014

Informacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 19 z dnia 30.10.2014

Informacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 19 z dnia 30.10.2014

więcej

07-11-2014

Informacja o wyborze oferty dotyczącej zaproszenia nr 07 z dnia 24.03.2014 r.

Informacja o wyborze oferty dotyczącej wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie.

więcej

07-04-2014

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 13/2014 AGD

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 13/2014 z dnia 13.06.2014r. dotyczące sprzętu AGD

więcej

23-06-2014

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 19 z dnia 30.10.2014

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 19 z dnia 30.10.2014

więcej

04-11-2014

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 15/2014 z dn. 18.08.2014

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 15/2014 z dn. 18.08.2014

więcej

27-08-2014

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 17 z dnia 28.08.2014

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 17 z dnia 28.08.2014

więcej

08-09-2014

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23.05.2014

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 10/2014 z dnia 23.05.2014r. dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie”, Program „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

więcej

06-06-2014

Zapytanie Ofertowe nr 12/2014 z dnia 13.06.2014r.

Zapytanie Ofertowe nr 12/2014 z dnia 13.06.2014r. dotyczące dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

więcej

13-06-2014

Zapytanie Ofertowe nr 13/2014 z dnia 13.06.2014 r.

Zapytanie Ofertowe nr 13/2014 z dnia 13.06.2014 r. dotyczące dostawy sprzętu AGD

więcej

13-06-2014

Strona 1/2

1 2 ... ostatnia