ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac adaptacyjnych w budynku POZ w Laskach w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

30-12-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac adaptacyjnych w budynku POZ w Laskach w ramach przedsięwzięcia pn.
„Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami” znak postępowania: ZAP-POZL-07/22
Laski, 30.12.2022r.

Zapytanie dotyczy:

- wykonania prac adaptacyjnych w Przychodni Leczniczo – Rehabilitacyjnej w Laskach.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Artur Niegrzybowski.
tel. (22) 752 32 46
email: administracja@laski.edu.pl

wróć