INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO na zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej Przychodni Leczniczo – Rehabilitacyjnej w Laskach, „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

13-12-2022

Dotyczy: grantu na realizację przedsięwzięcia pn.

„Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

Na podstawie umowy: NR UM.POZ.W-3397.2022-00/4283/630

Zapytanie dotyczyło:

- zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej Przychodni Leczniczo – Rehabilitacyjnej w Laskach dostosowanej do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Na podstawie zebranych ofert najkorzystniejszą złożyła firma Bombardier Ad agency sp z o.o. z ceną 56 910,57 zł netto, VAT 13 089,43  (23%), 70 000,00 zł brutto, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto.

wróć