ZAPYTANIE OFERTOWE na wsparcie Zamawiającego przy realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności: "Dotknij natury"

08-12-2022

I. ZAMAWIAJĄCY

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

Adres email: tono@laski.edu.pl

Telefon: 22 752 30 00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. 1.     Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wsparcie Zamawiającego przy realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności: "Dotknij natury".

Cel ogólny: Przybliżenie osobom z niepełnosprawnościami zagadnień związanych z ochroną przyrody i bogactw naturalnych. 

 1. 2.     Zakres Zamówienia
 2. Usługa finansowo-raportowa projektu (okres trwania projektu 2 lata).
 3. Weryfikacja merytoryczna książki popularyzującej treści o charakterze ekologicznym.
 4. Opieka i weryfikacja merytoryczna 10 scenariuszy i zadań do lekcji, które zostaną napisane na podstawie książki.
 5. Przygotowanie konspektu gry miejskiej/leśnej.
 6. Przygotowanie treści na platformę internetową.
 7. Przygotowanie aplikacji na smartfona - z dostosowaniem do osób z niepełnosprawnością, obsługa grywalizacji i weryfikacja merytoryczna aplikacji.
 8. Weryfikacja merytoryczna ścieżki i 10 tablic.
 9. Opracowanie programu i planu szkoły letniej, dokumentacja.
 10. Organizacja jednodniowej konferencji podsumowującej dla ok. 100 uczestników.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w terminie zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

wróć