ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup unitularyngologiczno - okulistycznego, „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

06-12-2022

Projekt grantowy pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu
nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia;

Dotyczy: grantu na realizację przedsięwzięcia pn.

„Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

Na podstawie umowy: NR UM.POZ.W-3397.2022-00/4283/630

wróć