INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO na zakup unitularyngologiczno - okulistycznego, „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

05-12-2022

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup unitularyngologiczno - okulistycznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”, znak postępowania: ZAP-POZL-05/22

W dniu 31.10.2022 r. (data publikacji na stronie internetowej: 02.11.2022 r.) Zamawiający: Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie przeprowadził zapytanie ofertowe (znak postępowania: ZAP-POZL-05/22) na zakup unitu laryngologiczno - okulistycznego.

Na podstawie zebranych ofert Zamawiający stwierdził, że na powyższe zapytane ofertowe nie wpłynęły wymagane dwie oferty. W związku z powyższym zapytanie ofertowe nr ZAP-POZL-05/22 zostaje rozstrzygnięte bez wyboru wykonawcy.   

wróć