ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

11-10-2022

Projekt grantowy pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu 
nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia;

Dotyczy: grantu na realizację przedsięwzięcia pn.

„Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

Na podstawie umowy: NR UM.POZ.W-3397.2022-00/4283/630

W związku z zapytaniem ofertowy na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach przedsięwzięcia pn.

„Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami” znak postępowania: ZAP-POZL-03/22 z dnia 11.10.2022r. Zamawiający publikuje pytanie od jednego z potencjalnych wykonawców, które wpłynęło w dniu 12.10.2022 r. 

Pytanie: „ Proszę o wyjaśnienie zapisu w specyfikacji drukarki dotyczącego złącza HDMI. Do czego Zamawiający chce to złącze wykorzystać.

Żaden z producentów urządzeń wielofunkcyjnych nie posiada złącza HDMI. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu i wykreślenie zapisu dotyczącego złącza HDMI.

Zmiana ta pozwoli na złożenie oferty producentom urządzeń wielofunkcyjnych”.

 

W związku z powyższym Zamawiający wprowadził zmianę w zapytaniu ofertowym w postaci wykreślenia portu HDMI.

Zamawiający dodał również jeden element do specyfikacji w postaci:  

-„skanowanie bezpośrednio do e-mail (dodany parametr)”;

Zaktualizowane zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2022 uwzględniające powyższe zmiany znajduje się w załączniku pt. „zapytanie ofertowe  POZ Laski - urządzenie wielofunkcyjne- aktualizacja 13.10.2022”.

W związku z zapytaniem ofertowy na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. 
„Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami” znak postępowania: ZAP-POZL-03/22 z dnia 11.10.2022r. Zamawiający publikuje pytana od jednego z potencjalnych wykonawców, które wpłynęło w dniu 13.10.2022 r. 

Pytania: 

„1. Czy Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia posiadały funkcję automatycznego druku dwustronnego (wbudowany dupleks). W urządzeniach bez dupleksu wydruk dwustronny odbywa się „ręcznie” poprzez ponowne ładowanie nośnika do podajnika co utrudnia pracę i może prowadzić do pomyłek.

2. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadały automatyczny podajnik dokumentów (ADF). Brak ADFu utrudnia kopiowanie dokumentów złożonych z wielu stron (każdą stronę należy ręcznie odkładać na szybę skanera)”.

 

W związku z powyższym Zamawiający wprowadził zmianę w zapytaniu ofertowym w postaci dodatkowego parametru:

- drukarka: laserowa, monochromatyczna, duplex (dodany parametr);

Zamawiający w związku z wprowadzonymi zmianami wydłużył termin przesyłania ofert do 20.10.2022 roku.

wróć