INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

15-03-2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO  

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr  02/2022 z dnia 07.03.22 r.  na dostawę elektronicznego sprzętu dedykowanego osobom niewidomym i słabowidzącym wraz z oprogramowaniem dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie do Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w Laskach

Informujemy o wyniku postępowania  nr  02/2022 z dnia 07.03.22 r.  na dostawę elektronicznego sprzętu dedykowanego osobom niewidomym i słabowidzącym wraz z oprogramowaniem dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie  do Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w Laskach

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronie: 

 https://laski.edu.pl/ 

Złożone oferty: 

  1. E.C.E Konrad Łukaszewicz, ul. H. Sienkiewicza 51D; 05-825 Grodzisk Mazowiecki; NIP: 529-100-34-24; Cena 127.990,00 zł.
  2. Includo Jarosław Wiazowski; ul. Myśliborska 85 C lok. 3, 03-185 Warszawa; NIP 573-114-45-90; Cena 129.752,98 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił: Wykonawcę: E.C.E Konrad Łukaszewicz.

wróć