INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

15-03-2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO  

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 01/2022 z dnia 07.03.22 r. na dostawę elektronicznego sprzętu biurowego wraz z oprogramowaniem dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie do Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT)
w Laskach

Informujemy o wyniku postępowania  nr 01/2022 z dnia 07.03.22 r. na dostawę elektronicznego sprzętu biurowego wraz z oprogramowaniem dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie do Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT)
w Laskach

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronie: 

 https://laski.edu.pl/ 

Złożone oferty: 

  1. ComCom Olga Kwiatkowska, ul.  Frontowa 4B, 26-600 Radom; NIP 9482622689, cena 97.792,38 zł
  2. Includo Jarosław Wiazowski, ul. Myśliborska 85 C lok. 3 03-185 Warszawa; NIP 573-114-45-90, cena 68.163,00 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający: wyłonił Wykonawcę: Includo Jarosław Wiazowski.

wróć