OGŁOSZENIE o wynikach postępowania na zadanie pod nazwą: Zakup nowego samochodu dla osób niewidomych

29-01-2020

OGŁOSZENIE
o wynikach postępowania

 

 

na zadanie pod nazwą:

 

Zakup nowego samochodu dla osób niewidomych
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
dla Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego w Sobieszewie

 

 

 

Zamawiający oświadcza, że w postępowaniu na zakup nowego samochodu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi wybrano ofertę firmy:

 

Motor Centrum Sp. z o.o.
ul. Miałki Szlak 4/8; 80-717 Gdańsk

 

 

Cena oferty brutto: 136 500,00 zł

Cena oferty netto:  110 975,61 zł

 

Złożona oferta była najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z wymaganiami zapytania ofertowego.

 

 

wróć