Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/04/2019 z dn. 19.06.2019 r.

24-07-2019

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/04/2019 z dnia 19.06.2019 r na dostawę Wyposażenia: Sprzęt do terapii i rehabilitacji dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020..

wróć