Protokół z sesji otwarcia ofert - Zapytanie nr 13.2/03/2019 z dnia 19.06.2019 r. - urządzenia komputerowe

12-07-2019

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje że w dniu 12.07.2019 r. odbyło się otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/03/2019 z dnia 19.06.2019 r.

wróć