Protokół z sesji otwarcia ofert - zapytanie ofertowe nr 13.2.02.2019 z dn. 18.04.2019

17-05-2019

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje że w dniu 17.05.2019 r. odbyło się otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/02/2019 z dnia 18.04.2019 r. 

wróć