Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

03-09-2018

Rabka-Zdrój, 03.09.2018

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

 

na zadanie pod nazwą:

 Zakup nowego autobusu dla osób niewidomych
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju

 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Laski ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin,

w imieniu, którego działa Dyrektor

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących, 34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 11,

tel/fax: 18 26 76 525    email: sw_tereska_rabka@tlen.pl,

działając jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu

udziela odpowiedzi na zadanie pytania:

 

 

Pytanie 1

Czy w celu zapewnienia dostawy pojazdu zgodnego z obowiązującymi przepisami Zamawiający dokona zmiany żądając na etapie składania ofert okazania wyciągu z homologacji – regulamin 107, w którym to zawarte są szkice usytuowania miejsc siedzących, miejsc stojących i stanowisk osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim? Powyższe zapewnia Zamawiającemu otrzymanie pojazdu zgodnego z przepisami prawa.

Odpowiedź 1

Zgodnie z zapytaniem

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd wyposażony w silnik diesla o mocy silnika 150KM?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyrazi zgody.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd wyposażony w silnik o pojemności skokowej 2998 cm3?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyrazi zgody.

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyrazi zgody.

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd nie posiadający na wyposażeniu tempomat?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd nie posiadający na wyposażeniu lamp przeciwmgielnych z funkcją doświetlania zakrętów?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyrazi zgody.

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd nie posiadający na wyposażeniu bocznych drzwi przesuwnych, a wejście pasażerów odbywa się przez drzwi pasażera po prawej stronie, elektrycznie otwierane/zamykane przez kierowcę?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyrazi zgody.

 

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd nie posiadający na wyposażeniu dachowej klimatyzacji z indywidualnymi nawiewami w półkach, a wyposażony w klimatyzację dachową z centralnym rozprowadzeniem powietrza?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyrazi zgody.

 

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd nie posiadający na wyposażeniu haka holowniczego?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyrazi zgody.

 

Pytanie 10

Wnoszę o modyfikację ogłoszenia o zakupie poprzez dodanie do wymogu posiadania przez Wykonawcę dokumentu lub certyfikatu producenta potwierdzającego spełnienie wymagań w zakresie jakości, sprzedaży i usług posprzedażowych jakie producent samochodu bazowego stawia wykonawcom zabudów na polu indywidualnych rozwiązań w zakresie zabudowy – zapis ten nie narusza art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177). Powyższe zapewnia Zamawiającemu otrzymanie pojazdu zgodnego z przepisami prawa.

Odpowiedź 10

Zgodnie z zapytaniem

 

Pytanie 11

Wnoszę o modyfikację ogłoszenia o zakupie poprzez dodanie do wymogu posiadania przez Wykonawcę aktualnego w chwili składania oferty przetargowej, certyfikat ISO właściwy dla branży motoryzacyjnej w zakresie przebudowy pojazdów typu furgon na autobusy – zapis ten znajduje odzwierciedlenie w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 w & 13 art.. 1 ust. 3 w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Powyższe zapewnia Zamawiającemu otrzymanie pojazdu zgodnego z przepisami prawa oraz we właściwej jakości technicznej i bezpieczny.

Odpowiedź 11

Zgodnie z zapytaniem

 

Autobus musi posiadać homologację oraz homologację na przystosowanie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.

 

Jednocześnie Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zawiadamia, że nie przedłuża terminu składania ofert.

wróć