Zapytania ofertowe

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO na wykonanie prac adaptacyjnych w budynku POZ w Laskach w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”na wykonanie prac adaptacyjnych w budynku POZ w Laskac

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac adaptacyjnych w budynku POZ w Laskach w ramach przedsięwzięcia pn.
„Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami” znak postępowania: ZAP-POZL-07/22

więcej

31-01-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac adaptacyjnych w budynku POZ w Laskach w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac adaptacyjnych w budynku POZ w Laskach w ramach przedsięwzięcia pn.
„Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami” znak postępowania: ZAP-POZL-07/22
Laski, 30.12.2022r.

więcej

30-12-2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO na zakup unitu laryngologiczno - okulistycznego

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup unitu laryngologiczno - okulistycznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”, znak postępowania: ZAP-POZL-06/22

więcej

22-12-2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO na zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej Przychodni Leczniczo – Rehabilitacyjnej w Laskach, „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE, na zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej Przychodni Leczniczo – Rehabilitacyjnej w Laskach w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”, znak postępowania: ZAP-POZL-04/22

więcej

13-12-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE na wsparcie Zamawiającego przy realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności: "Dotknij natury"

Przedmiotem Zamówienia jest wsparcie Zamawiającego przy realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności: "Dotknij natury".

Cel ogólny: Przybliżenie osobom z niepełnosprawnościami zagadnień związanych z ochroną przyrody i bogactw naturalnych. 

więcej

08-12-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup unitularyngologiczno - okulistycznego, „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup unitularyngologiczno - okulistycznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”, znak postępowania: ZAP-POZL-06/22

więcej

06-12-2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO na zakup unitularyngologiczno - okulistycznego, „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup unitularyngologiczno - okulistycznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”, znak postępowania: ZAP-POZL-05/22

więcej

05-12-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE na zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej Przychodni Leczniczo – Rehabilitacyjnej w Laskach, „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

ZAPYTANIE OFERTOWE, na zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej Przychodni Leczniczo – Rehabilitacyjnej w Laskach w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”, znak postępowania: ZAP-POZL-04/22

więcej

02-11-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup unitularyngologiczno - okulistycznego, „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup unitularyngologiczno - okulistycznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”, znak postępowania: ZAP-POZL-05/22

więcej

02-11-2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO na zakup urządzeń wielofunkcyjnych

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”znak postępowania: ZAP-POZL-03/22

więcej

24-10-2022

Strona /9

1 2 ... ostatnia