Zapytania ofertowe

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dn 4.06.2018

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie nr 13.2/03/2018 z dnia 27.04.2018 r., 

więcej

04-06-2018

Zmiana treści zapytania ofertowego nr 13.2/03/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Termin został wydłużony do dnia 04.06. 2018 r. do godz. 10.00.
Zmianie uległ również termin otwarcia ofert, który nastąpi 04.06. 2018 r. o godz. .11.00
Ponadto:

więcej

18-05-2018

Zapytanie ofertowe nr 13.2/03/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych konstrukcyjno – budowlanych oraz instalacyjnych dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”. 

więcej

27-04-2018

Informacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 19 z dnia 30.10.2014

Informacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 19 z dnia 30.10.2014

więcej

07-11-2014

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 19 z dnia 30.10.2014

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 19 z dnia 30.10.2014

więcej

04-11-2014

Zapytanie ofertowe nr 19 z dnia 30.10.2014

Zapytanie ofertowe nr 19 dotyczy wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie.

więcej

30-10-2014

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 17 z dnia 28.08.2014

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 17 z dnia 28.08.2014

więcej

08-09-2014

Zapytanie ofertowe nr 17

Zapytanie ofertowe nr 17 dotyczy wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie.

więcej

28-08-2014

Informacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 16

Informacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 16

więcej

27-08-2014

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 15/2014 z dn. 18.08.2014

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 15/2014 z dn. 18.08.2014

więcej

27-08-2014

Strona 1/3

1 2 ... ostatnia