Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 13.2/01/2019 z dnia 07.02 2019 roku.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych dla zadania zatytułowanego Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie - Linia kablowa zalicznikowa niskiego napięcia, zasilanie bramy wjazdowej budynków DPS, oraz instalacja telewizji dozorowej”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

07-02-2019

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r.na Wykonanie prac modernizacyjnych budowlano – konstrukcyjnych oraz instalacyjnych dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie” działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

05-10-2018

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zakup nowego autobusu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju.

więcej

20-09-2018

Otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r.

Otwarcie ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o otwarciu ofert dla Zapytania ofertowego nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r.

więcej

14-09-2018

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE na zadanie pod nazwą: Zakup nowego autobusu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zakup nowego autobusu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju

więcej

07-09-2018

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Na zadanie pod nazwą: Zakup nowego autobusu dla osób niewidomych z niepełno sprawnościami sprzężonymi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju

więcej

07-09-2018

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

na zadanie pod nazwą:Zakup nowego autobusu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju

więcej

03-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018r

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych konstrukcyjno – budowlanych oraz instalacyjnych dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

30-08-2018

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE autobusu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zakup nowego autobusu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju

więcej

24-08-2018

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/05/2018

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/05/2018 z dnia 11.07.2018 r. Na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie prac modernizacyjnych, konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych dla zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

22-08-2018

Strona 1/4

1 2 ... ostatnia