Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE o wyniku zapytania ofertowego „4 Kroki do kariery-edycja 2"

OGŁOSZENIE o wyniku zapytania ofertowego  na zapewnienie transportu uczestnikom projektu:  4 Kroki do kariery-edycja 2 - Kompleksowy program aktywizacji społeczno - zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin:  Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” w trakcie trwania szkoleń w lipcu i sierpniu 2020r.

więcej

01-07-2020

zapytanie ofertowe na zapewnienie transportu uczestnikom projektu: „4 Kroki do kariery-edycja 2

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie ogłasza  zapytanie ofertowe na zapewnienie transportu uczestnikom projektu:  4 Kroki do kariery-edycja 2 - Kompleksowy program aktywizacji społeczno - zawodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” na szkolenia w lipcu i sierpniu 2020 r.
znak postępowania: ZAP-4KDK2-03/20

Szczegółowe informacje w załączniku.

więcej

22-06-2020

OGŁOSZENIE o wyniku zapytania ofertowego na zakup traktora ogrodowego

OGŁOSZENIE o wyniku zapytania ofertowego na zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020 r. dla uczestników projektu: 4 Kroki do kariery-edycja 2 - Kompleksowy program aktywizacji społeczno - zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” 

więcej

15-06-2020

zapytanie ofertowe na zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie, przesyła zapytanie ofertowe na zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020 r. dla uczestników projektu: „4 Kroki do kariery-edycja 2 - Kompleksowy program aktywizacji społeczno - zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020. Oferty można składać do 12.06.2020 r.
więcej

05-06-2020

Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup traktora ogrodowego

Unieważnienie zapytania ofertowego 
na zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020 r. dla uczestników projektu: „4 Kroki do kariery-edycja 2 - Kompleksowy program aktywizacji społeczno - zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz” 

więcej

03-06-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na zakup traktora ogrodowego

Zapytanie ofertowe na zakup traktora ogrodowego do przeprowadzenia szkoleń w 2020 r. dla uczestników projektu: 4 Kroki do kariery-edycja  Kompleksowy program aktywizacji społeczno - zawodowej  dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i Miłoradz”.

więcej

22-05-2020

OGŁOSZENIE o wynikach postępowania na zadanie pod nazwą: Zakup nowego samochodu dla osób niewidomych

OGŁOSZENIE o wynikach postępowania na zadanie pod nazwą: Zakup nowego samochodu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego w Sobieszewie

 

więcej

29-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup nowego samochodu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pod nazwą: "Zakup nowego samochodu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego w Sobieszewie"

 

 

więcej

10-01-2020

Zapytanie ofertowe z dnia 03 stycznia 2020 r. na pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla inwestycji

Zapytanie ofertowe z dnia 03 stycznia 2020 r. na pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla inwestycji:

Przebudowa Szkoły Specjalnej z Internatem – Dom św. Maksymiliana, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, w zakresie dostosowania budynku do zgodności z ekspertyzą techniczną dot. stanu ochrony przeciwpożarowej”.

więcej

03-01-2020

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/03/2019 z dn. 19.06.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/03/2019 z dnia 19.06.2019 r. na dostawę Wyposażenia: urządzenia komputerowe dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej

25-07-2019

Strona /6

1 2 ... ostatnia