NOWOŚCI wrzesień 2022

Kolejny program służący rozwijaniu umiejętności z zakresu czynności życia codziennego:  zajęć domowych, ubierania się, spożywania posiłków i samoobsługi osób z dysfunkcją  wzroku. Program pozwala na wybieranie modułów z ćwiczeniami, które będą realizowane

Zrób to sam. Rozwijanie samodzielności osób z niepełnosprawnością układu wzrokowego

Kolejny program służący rozwijaniu umiejętności z zakresu czynności życia codziennego: zajęć domowych, ubierania się, spożywania posiłków i samoobsługi osób z dysfunkcją wzroku. Program pozwala na wybieranie modułów z ćwiczeniami, które będą realizowane

Fundacja Ordo Medicus przekazała wyżej wymienioną publikację wraz z pismem przewodnim i załączonymi na pendrive wypowiedziami lekarzy i naukowców w oparciu o recenzowane badania naukowe, udokumentowane w zamieszczonej bibliografii.

Biała księga pandemii koronawirusa. Wydawnicto Fundacja Ordo Medicus.

Fundacja Ordo Medicus przekazała wyżej wymienioną publikację wraz z pismem przewodnim i załączonymi na pendrive wypowiedziami lekarzy i naukowców w oparciu o recenzowane badania naukowe, udokumentowane w zamieszczonej bibliografii.

Marzec 2018

Ukazuje się od 2016 roku Jest to miesięcznik popularny poświęcony problemom osób niewidomych. Artykuły w nim zawarte są napisane przystępnym językiem, zrozumiałym dla każdego.

Magazyn Polskich Niewidomych i słabowidzących „Sześciopunkt”

Ukazuje się od 2016 roku Jest to miesięcznik popularny poświęcony problemom osób niewidomych. Artykuły w nim zawarte są napisane przystępnym językiem, zrozumiałym dla każdego.

Atlas historyczny Polski dla niewidomych i słabowidzących. Atlas Polskie Powstania Narodowe. Atlas Polskie Powstania Narodowe. Warszawa, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzącyh „Trakt”, 2017

Atlas historyczny Polski dla niewidomych i słabowidzących. Atlas Polskie Powstania Narodowe.

Atlas historyczny Polski dla niewidomych i słabowidzących. Atlas Polskie Powstania Narodowe. Atlas Polskie Powstania Narodowe. Warszawa, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzącyh „Trakt”, 2017

Jest to kolejna pozycja  opisująca współczesne tendencje w edukacji i rehabilitacji osób  niepełnosprawnością wzroku stających wobec wyzwań rozwoju współczesnej nauki cywilizacji.

Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjn-rehabilitacyjnych. K. Czerwińska, K. Miler-Zdanowska.

Jest to kolejna pozycja opisująca współczesne tendencje w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnością wzroku stających wobec wyzwań rozwoju współczesnej nauki cywilizacji.

Listopad 2017

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania. Warszawa, 2017.

J. Kuczyńska- Kwapisz, E. Śmiechowska- Petrowskij

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania. Warszawa, 2017.

Październik 2017

Zawiera metody, interpretacje i wnioski. Warszawa, Wydawnictwo Nowa Era, 2013

Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. E. Zielińska, E. Gruszczyk-Kolczyńska

Zawiera metody, interpretacje i wnioski. Warszawa, Wydawnictwo Nowa Era, 2013

Książka dla rodziców  i nauczycieli. Warszawa, Wydawnictwo Nowa Era, 2012

O dzieciach matematycznie uzdolnionych. E. Gruszczyk-Kolczyńska

Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa, Wydawnictwo Nowa Era, 2012

Nowości 2017

 Jak świadomie je wychowywać i uczyć. Książka zawiera treści związane z wychowaniem najmłodszych przedszkolaków. Omówiono szczegółowo na co należy zwrócić uwagę  w każdej sferze rozwoju dziecka. Kraków, 2012.

Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Ewa Zielińska, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Jak świadomie je wychowywać i uczyć. Książka zawiera treści związane z wychowaniem najmłodszych przedszkolaków. Omówiono szczegółowo na co należy zwrócić uwagę w każdej sferze rozwoju dziecka. Kraków, 2012.

 Książka zajmuje się problematyką dzieci w  wieku przedszkolnym z punltu widzenia samego dziecka jak i z punktu widzenia nauczyciela w odniesieniu do dzisiejszych realiów. Toruń, Wydaw. „Adam Marszalek”, 2014

Pedagogika przedszkolna. Oblicza i poszukiwani. Marzena Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak

Książka zajmuje się problematyką dzieci w wieku przedszkolnym z punltu widzenia samego dziecka jak i z punktu widzenia nauczyciela w odniesieniu do dzisiejszych realiów. Toruń, Wydaw. „Adam Marszalek”, 2014

 Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu. Książka przedstawia problemy, metody i formy współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uwzględnione tu zostały również problemy i sposoby edukacji starsz

Starsze przedszkolaki. Ewa Zielińska, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Książka zajmuje się problematyką dzieci w wieku przedszkolnym z punltu widzenia samego dziecka jak i z punktu widzenia nauczyciela w odniesieniu do dzisiejszych realiów.

Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski i skutecznie przeprowadzić diagnozę, aby określić gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Kraków, 2016.

Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. E. Zielińska, E. Gruszczyk-Kolczyńska

Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski i skutecznie przeprowadzić diagnozę, aby określić gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Kraków, 2016.

Książka poświęcona jest zagadnieniom z zakresu pedagogiki specjalnej. Wspólną część stanowi problematyka wykorzystania technologii na użytek pedagogiki w zakresie diagnozy i terapii. Toruń, 2006.

Komputer w pedagogice specjalnej. Bronisław Siemienicki

Książka poświęcona jest zagadnieniom z zakresu pedagogiki specjalnej. Wspólną część stanowi problematyka wykorzystania technologii na użytek pedagogiki w zakresie diagnozy i terapii. Toruń, 2006.

Książka porusza problemy współczesnej edukacji, z uwzględnieniem tematyki wychowania i autorytetu wychowawcy i nauczyciela. Toruń,  2016.

Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności. Andrei Harbatski, Elżbieta Krzysztofik-Gogol

Książka porusza problemy współczesnej edukacji, z uwzględnieniem tematyki wychowania i autorytetu wychowawcy i nauczyciela. Toruń, 2016.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku. W książce znajdziemy opis zagadnień teorii nauczania. Toruń, 2016.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. red. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku. W książce znajdziemy opis zagadnień teorii nauczania. Toruń, 2016.

 Autor omawia cele rehabilitacji osób z uszkodzonym wzrokiem realizowane we wszystkich okresach - od niemowlęctwa do życia na emeryturze.

Cele rehabilitacji. Stanisław Kotowski

Autor omawia cele rehabilitacji osób z uszkodzonym wzrokiem realizowane we wszystkich okresach - od niemowlęctwa do życia na emeryturze.

Studium empiryczne. Książka poświęcona jest problematyce Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej. Toruń, 2015.

Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym. Mieczysław Dudek

Studium empiryczne. Książka poświęcona jest problematyce Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej. Toruń, 2015.

ów. Jak sprawić by dziecko mogło prawidłowo rozwijać umiejętności z zakresu matematyki. Kraków, 2015.

Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. E. Zielińska, E. Gruszczyk-Kolczyńska

Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Jak sprawić by dziecko mogło prawidłowo rozwijać umiejętności z zakresu matematyki. Kraków, 2015.

Starsze

Nowości wydawnicze

„Być rodzicem i nie skonać”

„Być rodzicem i nie skonać”

Wydawnictwo WAB, Warszawa 2009

Autor: Hodgkinson Tom

„Co wolno dziecku. Rozsądne ustalanie granic”

„Co wolno dziecku. Rozsądne ustalanie granic”

GWP, Sopot 2013

Autor: Herbert Martin

„Diagnoza psychoanalityczna”

„Diagnoza psychoanalityczna”

GWP, Gdańsk 2013

Autor: McWiliams Nancy

„Doświadczanie koleżeństwa i przyjaźni przez dzieci z chorobami przewlekłymi”

„Doświadczanie koleżeństwa i przyjaźni przez dzieci z chorobami przewlekłymi”

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012

Autor: Parczewska Teresa

„Dzieci pełne złości”

„Dzieci pełne złości”

GWP, Sopot 2012

Autor: Brazelton Thomas B., Sparrow Joshua D.

„Dziecięce wyobrażenia świata”

„Dziecięce wyobrażenia świata”

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

Autor: Boniecka Barbara

„Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie”

„Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie”

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013

„Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki”

„Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki”

pod red. Anny Marty Żukowskiej

Autor: Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013

„Jak trwoga, to do Boga. Psychologiczna analiza religijnego radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania”

„Jak trwoga, to do Boga. Psychologiczna analiza religijnego radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania”

GWP, Sopot 2013

Autor: Talik Elżbieta

„Kształtowanie umiejętności wychowawczych”

„Kształtowanie umiejętności wychowawczych”

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002

Autor: pod red. Teresy Sokołowskiej-Dzioby

Strona /4

1 2 ... ostatnia