Notacje Brajlowskie

W miarę przyjmowania systemu punktowego pisma Ludwika Braille’a opracowywano alfabety i przepisy ortograficzne dla kolejnych języków, dla niektórych także systemy skrótów ortograficznych. W toku rozwoju systemu wypracowywano także, a następnie ujednolicano w skali świata lub tylko kontynentu jednoznaczne sposoby zapisu wyrażeń matematycznych, nut i innych zapisów specjalnych. Ujednolicone notacje pomagają w międzynarodowej wymianie informacji w określonej dziedzinie. W polskich podręcznikach brajlowskich obowiązuje Brajlowska notacja matematyczna fizyczna chemiczna, uzgodniona z międzynarodową notacją z tych dziedzin.