DOSTĘPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W BUDYNKACH: DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ŻUŁOWIE

Dom Pomocy Społecznej w Żułowie jest placówką Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach o zasięgu ogólnopolskim, typu stacjonarnego, przeznaczony dla 70 osób niepełnosprawnych fizycznie kobiet (przede wszystkim z dysfunkcją wzroku).Dom położony jest na terenie gminy Kraśniczyn, powiat Krasnystaw, woj. lubelskie. Na terenie jednostki znajdują się trzy budynki użyteczności publicznej: budynek mieszkalny dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej pn. „Dom Nadziei”, budynek „SOLI DEO” oraz  budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej (przeznaczone do zajęć terapeutycznych).

Działka na której znajdują się wyżej wymienione budynki jest w całości ogrodzona. Teren posesji posiada dwie bramy wjazdowe o szerokości 6m (wjazd główny i gospodarczy). Do wszystkich budynków doprowadzone są  barierki umożliwiające samodzielne poruszanie się osobom niewidomym oraz drogi i chodniki wykonane z kostki brukowej umożliwiające dojście lub potrzebny dojazd.

            Placówka posiada 4 samochody dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych – w tym 2  wyposażone w szyny wjazdowe dla osób poruszających się na wózku.

 

BUDYNEK „DOM NADZIEI”

                    

 

Budynek „Dom Nadziei” znajduje się przy głównym wjeździe na teren posesji. Jest to budynek mieszkalny, wolnostojący, nie podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych - brak schodów, co umożliwia bezpieczne poruszanie się osobom niewidomym i na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony jest w windę posiadającą sygnalizację dźwiękową z komunikatami głosowymi informującymi o kierunku jazdy windy (góra, dół), zamknięciu i otwarciu drzwi, numerze piętra. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Na korytarzach zamocowane są poręcze ułatwiające osobom niewidomym bezpieczne poruszanie się. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się pomieszczenia sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych – wyposażone w poręcze, uchwyty, maty antypoślizgowe, siedziska wannowe, foteliki prysznicowe, podnośnik transportowy. Na każdym piętrze umieszczona jest w postaci wizualnej informacja na temat rozkładu pomieszczeń danej kondygnacji.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce z wykorzystaniem poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych oraz 4 klatek schodowych kierując się na poziom wysokiego parteru i ciągami komunikacyjnymi do 5 wyjść ewakuacyjnych.

Przed budynkiem znajduje się strefa parkingowa dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

BUDYNEK SOLI DEO

                  

Budynek „SOLI DEO” znajduje się w północnej części posesji, jest to budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym wybudowanym w rzucie prostokąta. Przeznaczony jest do zajęć terapeutycznych dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej. Przed wejściem znajdują się trzy schodki. Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stronie  znajduje się podjazd o optymalnym kącie nachylenia. Do podjazdu można dojechać szerokim chodnikiem. Budynek wyposażony jest w windę posiadającą sygnalizację dźwiękową z komunikatami głosowymi informującymi o kierunku jazdy windy (góra, dół), zamknięciu i otwarciu drzwi, numerze piętra. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się pomieszczenia sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych – wyposażone w poręcze i uchwyty.

Na każdym piętrze umieszczona jest w postaci wizualnej informacja na temat rozkładu pomieszczeń danej kondygnacji.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce z wykorzystaniem poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych do czterech wyjść ewakuacyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W  budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

 

BUDYNEK WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

   
    
                  

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej jest zlokalizowany na terenie Domu Pomocy Społecznej. Do budynku prowadzą dwa wejścia, przed którymi nie ma schodów:

- główne – od strony północnej z pochylnią umożliwiającą swobodny wjazd osobom
z trudnościami w poruszaniu się.

- drugie – od strony południowej z dostosowanym ciągiem komunikacyjnym umożliwiający osobom niewidomym samodzielne dojście do budynku.

W budynku znajduje się winda wewnętrzna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, z oznakowanymi funkcjami w alfabecie Braille’a oraz  z systemem mówiącym.

Na piętro prowadzą schody odpowiednio oznakowane umożliwiające samodzielne poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku są trzy toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: dwie na parterze i jedna na pierwszym piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W  budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.