Remonty przeciwpożarowe 2019

Mamy: 171 691,00 złBrakuje: 28 309,00 zł

Zbieramy: 200 000,00 zł Pomóż

 

Drodzy Przyjaciele!

Zwracamy się do Was z naszym corocznym apelem o wsparcie wakacyjnych prac remontowych w naszym Ośrodku. W związku z przeprowadzoną kontrolą przeciwpożarową i specjalistycznym zakresem naszej działalności, chcielibyśmy prosić Was o pomoc w dofinansowaniu wymiany instalacji przeciwpożarowej oraz prac remontowych i modernizacyjnych związanych z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów ppoż.

W tym roku najwięcej prac trzeba wykonać w domu św. Maksymiliana, w którym mieści się internat i szkoła specjalna dla dzieci niewidomych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Podopieczni, którzy przebywają w tym budynku to dzieci niewidome, które dodatkowo obciążone są sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem, bądź niepełnosprawnością ruchową. Są to dzieci, o bezpieczeństwo których powinniśmy szczególnie zadbać.

W budynku tym musimy:

  • zamontować instalację grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych,
  • wykonać instalację wodociągową przeciwpożarową,
  • wykonać instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Ponadto konieczna jest natychmiastowa wymiana istniejących instalacji elektrycznych na nowoczesne, spełniające normy bezpieczeństwa. Wykonanie wszystkich prac dostosowawczych do obowiązujących przepisów pożarowych wiąże się z wykonaniem prac budowlanych. Musimy jak najszybciej wydzielić ewakuacyjne klatki schodowe, zamknięte drzwiami o odporności ogniowej oraz obudować poziome drogi ewakuacyjne odpowiednimi ognioodpornymi materiałami.

Szacowany koszt I etapu prac to 200.000 złotych.

Bardzo prosimy o wsparcie tegorocznych prac wakacyjnych, ponieważ nie możemy pozwolić, aby nasi wychowanowie wrócili w nowym roku szkolnym do pomieszczeń, które nie gwarantują bezpieczeństwa. Staniemy przed dylemantem, co zrobić, gdy nie uda nam się zebrać potrzebnych funduszy...

Będziemy wdzięczni za wsparcie nawet najmniejsza kwotą. Wpłaty można przekazywać:

bezpośrednio na konto Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
mBank 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002 z dopiskiem w tytule Remonty ppoż. 2019.

lub też online poprzez Formularz wpłaty i wybór celu Remonty ppoż. 2019.


Z całego serca dziękujemy za dotychczasową pomoc!!!