Remonty przeciwpożarowe

Mamy: 198 699,00 złBrakuje: 1 301,00 zł

Zbieramy: 200 000,00 zł Pomóż

 

Drodzy Przyjaciele!

Zwracamy się do Was z naszym corocznym apelem o wsparcie prac remontowych w naszym Ośrodku. W związku z przeprowadzoną kontrolą przeciwpożarową i specjalistycznym zakresem naszej działalności, chcielibyśmy prosić Was o pomoc w dofinansowaniu wymiany instalacji przeciwpożarowej oraz prac remontowych i modernizacyjnych związanych z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów ppoż.

Obecnie najwięcej prac trzeba wykonać w domu św. Maksymiliana, w którym mieści się internat i szkoła specjalna dla dzieci niewidomych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Podopieczni, którzy przebywają w tym budynku to dzieci niewidome, które dodatkowo obciążone są sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem, bądź niepełnosprawnością ruchową. Są to dzieci, o bezpieczeństwo których powinniśmy szczególnie zadbać.

W budynku tym musimy:

  • zamontować instalację grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych,
  • wykonać instalację wodociągową przeciwpożarową,
  • wykonać instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Ponadto konieczna jest natychmiastowa wymiana istniejących instalacji elektrycznych na nowoczesne, spełniające normy bezpieczeństwa. Wykonanie wszystkich prac dostosowawczych do obowiązujących przepisów pożarowych wiąże się z wykonaniem prac budowlanych. Musimy jak najszybciej wydzielić ewakuacyjne klatki schodowe, zamknięte drzwiami o odporności ogniowej oraz obudować poziome drogi ewakuacyjne odpowiednimi ognioodpornymi materiałami.

Szacowany koszt I etapu prac to 200.000 złotych.

Bardzo prosimy o wsparcie tegorocznych prac, ponieważ nie możemy pozwolić, aby nasi wychowanowie przebywali w pomieszczeniach, które nie gwarantują bezpieczeństwa. Staniemy przed dylemantem, co zrobić, gdy nie uda nam się zebrać potrzebnych funduszy...

Będziemy wdzięczni za wsparcie nawet najmniejsza kwotą. Wpłaty można przekazywać:

bezpośrednio na konto Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
mBank 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002 z dopiskiem w tytule Remonty ppoż.

lub też online poprzez Formularz wpłaty i wybór celu Remonty ppoż.


Z całego serca dziękujemy za dotychczasową pomoc!!!