W naszym Ośrodku uczą się również  dzieci głuchoniewidome. W zależności od  swoich potrzeb,  możliwości  intelektualnych i wieku realizują program szkolny  na różnych etapach edukacyjnych w Szkole Specjalnej św. Maksymiliana. W ramach zajęć rewalidacyjnych dzieci ze złożoną niepełnosprawnością  sensoryczną mają zapewnione zajęcia logopedyczne, wspierające komunikację, psychologiczne, integrację  sensoryczną, zajęcia usprawniające wzrok i słuch. Dla każdego dziecka tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Głuchoniewidomi

Dzieci głuchoniewidome uczą się zasad funkcjonowania społecznego, samoobsługi, przyswajają wiedzę i nabywają umiejętności w sposób dopasowany do ich możliwości sensorycznych. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o szkole w której uczą się dzieci głuchoniewidome to wejdź tutaj -> LINK

W ramach zajęć internatowych dzieci realizują program opiekuńczo- wychowawczy, korzystają z  infrastruktury Ośrodka, terenów Kampinowskiego Parku Narodowego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć  się więcej o internacie to wejdź tutaj:

INTERNAT DZIEWCZĄT

O INTERNAT CHŁOPCÓW