Oficyna Wydawniczo Poligraficzna „ADAM” wydała dwutomowe dzieło pod tytułem „Znani i nieznani ludzie Lasek”. Autorkami antologii są nasze Siostry z Lasek: s. Maria Krystyna Rottenberg i s. Lidia Witkowska. Pierwsza jest z wykształcenia filologiem klasycz

Znani i nieznani ludzie Lasek

Oficyna Wydawniczo Poligraficzna „ADAM” wydała dwutomowe dzieło pod tytułem „Znani i nieznani ludzie Lasek”. Autorkami antologii są nasze Siostry z Lasek: s. Maria Krystyna Rottenberg i s. Lidia Witkowska. Pierwsza jest z wykształcenia filologiem klasycz

Książka zawiera wypowiedzi ludzi świeckich, sióstr zakonnych i księży, którzy spotkali Krystynę Hryszkiewicz na swej drodze życia. Siostra Lidia wprowadza czytelnika do świata głuchoniewidomej Krysi, gdzie ciemność i cisza, a jednak nie pustka. Z książki

Ciemność i cisza przezwyciężone

Książka zawiera wypowiedzi ludzi świeckich, sióstr zakonnych i księży, którzy spotkali Krystynę Hryszkiewicz na swej drodze życia. Siostra Lidia wprowadza czytelnika do świata głuchoniewidomej Krysi, gdzie ciemność i cisza, a jednak nie pustka. Z książki

 Niniejsza książka stanowi zestawienie ludzi, którzy tworzyli Dzieło Lasek i mieli wpływ na jego formę. Warszawa, Biblioteka „Więzi”, 2000

Ludzie Lasek. Tadeusz Mazowiecki

Niniejsza książka stanowi zestawienie ludzi, którzy tworzyli Dzieło Lasek i mieli wpływ na jego formę. Warszawa, Biblioteka „Więzi”, 2000

Z Zofią Morawską spotkania w Laskach. W rozmowie z Jackiem Moskwą Zofia Morawska przedstawia trudy i radości pracy na rzecz Dzieła Lasek. Warszawa, Biblioteka „WIĘZI” 2011

Nie mów o mnie. Jacek Moskwa

Z Zofią Morawską spotkania w Laskach. W rozmowie z Jackiem Moskwą Zofia Morawska przedstawia trudy i radości pracy na rzecz Dzieła Lasek. Warszawa, Biblioteka „WIĘZI” 2011

 Sługa Boży ks. Władysław Korniłowicz spowiednik, kierownik duchowy i wychowawca. W tej książce została przedstawiona postać Ojca Władysława Korniłowicza jako spowiednika i kierownika duchowego Matki oraz ludzi tworzących Dzieło. Warszawa, 1998.

Ojciec wszystkich poszukujących. S. Niszczona Emilia Janina

Sługa Boży ks. Władysław Korniłowicz spowiednik, kierownik duchowy i wychowawca. W tej książce została przedstawiona postać Ojca Władysława Korniłowicza jako spowiednika i kierownika duchowego Matki oraz ludzi tworzących Dzieło. Warszawa, 1998.

Zygmunt Serafinowicz (1897- 1971) we wspomnieniach uczniów, kolegów-nauczycieli i przyjaciół. Brat poety Jana Lechonia. Wieloletni kierownik i dyrektor szkół w Laskach. Warszawa, 1990.

Pan Zygmunt z Lasek. Zygmunt Serafinowicz

Zygmunt Serafinowicz (1897- 1971) we wspomnieniach uczniów, kolegów-nauczycieli i przyjaciół. Brat poety Jana Lechonia. Wieloletni kierownik i dyrektor szkół w Laskach. Warszawa, 1990.

 Przedruk z Verbum 1947. Jest to zbiór wierszy s. Nulli Westwalewicz Franciszkanki Służebnicy Krzyża zmarłej w 1945. Zbiór ten został wydany na prośbę rodziny, przyjaciół i znajomych.

Sygnały. S. Nulla

Przedruk z Verbum 1947. Jest to zbiór wierszy s. Nulli Westwalewicz Franciszkanki Służebnicy Krzyża zmarłej w 1945. Zbiór ten został wydany na prośbę rodziny, przyjaciół i znajomych.

Książka zawiera wspomnienia, notatki i zapiski z lat II wojny światowej samego autora. Dzięki temu możemy poznać jego osobę z perspektywy trudnych doświadczeń. Lublin, Wydawnictwo Norbertinum, 1991

Drogi Opatrzności. Ks. Tadeusz Fedorowicz

Książka zawiera wspomnienia, notatki i zapiski z lat II wojny światowej samego autora. Dzięki temu możemy poznać jego osobę z perspektywy trudnych doświadczeń. Lublin, Wydawnictwo Norbertinum, 1991

 Kapłan wśród ludzi. To kolejna próba prezentacji sylwetki Ojca Władysława Korniłowicza, a przede wszystkim jego duchowości. Laski-Warszawa, FSK, 2009

Ksiądz Władysław Korniłowicz. S. Rut Wosiek

Kapłan wśród ludzi. To kolejna próba prezentacji sylwetki Ojca Władysława Korniłowicza, a przede wszystkim jego duchowości. Laski-Warszawa, FSK, 2009

Jest to zbiór przemówień Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, w których nakreślona została sylwetka Księdza Władysława Korniłowicza. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1980

Wyszyński Stefan. Władysław Korniłowicz

Jest to zbiór przemówień Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, w których nakreślona została sylwetka Księdza Władysława Korniłowicza. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1980

Jest to biografia Antoniego Marylskiego, który wraz z Matką Elżbietą Czacką i Księdzem Władysławem Korniłowiczem tworzył Dzieło Lasek. Laski Warszawa, Biblioteka „WIĘZI”, 2013

Antoni Marylski. Jacek Moskwa

Jest to biografia Antoniego Marylskiego, który wraz z Matką Elżbietą Czacką i Księdzem Władysławem Korniłowiczem tworzył Dzieło Lasek. Laski Warszawa, Biblioteka „WIĘZI”, 2013

Matka Elżbieta Czacka, Ojciec Władysław Korniłowicz, Ksiądz Tadeusz Fedorowicz, Ksiądz Aleksander Fedorowicz. Laski Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 2007

Listy. Matka Elżbieta Czacka

Matka Elżbieta Czacka, Ojciec Władysław Korniłowicz, Ksiądz Tadeusz Fedorowicz, Ksiądz Aleksander Fedorowicz. Laski Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 2007

Książka poświęcona życiu Księdza Władysława Korniłowicza, który był wybitnym, a jednocześnie prostym człowiekiem. Warszawa, Biblioteka „WIĘZI”, 2003

Ksiądz Władysław Korniłowicz. S. Rut Wosiek, S. Teresa Landy

Książka poświęcona życiu Księdza Władysława Korniłowicza, który był wybitnym, a jednocześnie prostym człowiekiem. Warszawa, Biblioteka „WIĘZI”, 2003

Kolejna książka poświęcona ludziom Lasek. Henryk Ruszczyc - człowiek legenda, twórca polskiej szkoły rehabilitacji zawodowej niewidomych. Jego tytaniczną działalność, niezwykłą aktywność, szybkość decyzji i gorące traktowanie każdej sprawy wspaniale ukazu

Henryk Ruszczyc i jego praca dla Niewidomych. Szkic biograficzny. Michał Żółtowski. Wydanie I. Laski 1994 r.

Kolejna książka poświęcona ludziom Lasek. Henryk Ruszczyc - człowiek legenda, twórca polskiej szkoły rehabilitacji zawodowej niewidomych. Jego tytaniczną działalność, niezwykłą aktywność, szybkość decyzji i gorące traktowanie każdej sprawy wspaniale ukazu

Książka zawiera rozważania dotyczące dorobku pozostawionego przez H. Ruszczyca . W opracowaniu podjęto kwestię określenia rangi osiągnięć teoretycznych i praktycznych w dziedzinie wychowania i rehabilitacji osób niewidomych na podstawie pozostawionych p

Henryk Ruszczyc. Pedagogiczne inspiracje. Marzena Dycht. Wyd. Uniwersytet Kard. St. Wyszyńskiego. Warszaw 2012. s. 712.

Książka zawiera rozważania dotyczące dorobku pozostawionego przez H. Ruszczyca . W opracowaniu podjęto kwestię określenia rangi osiągnięć teoretycznych i praktycznych w dziedzinie wychowania i rehabilitacji osób niewidomych na podstawie pozostawionych p

O Dziele

Książka prezentuje wspólnotę Lasek jako integralną całość, na którą składają się zarówno Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jak i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Krzyża. Kraków, Wydawnictwo LIBRON, 2015

Triuno. E. Przybył-Sadowska.

Książka prezentuje wspólnotę Lasek jako integralną całość, na którą składają się zarówno Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jak i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Krzyża. Kraków, Wydawnictwo LIBRON, 2015

Prezentuje krótkie biografie osób, które zostały pochowane na Laskowskim cmentarzu. Byli to ludzie, którzy tworzyli Dzieło i robili wszystko, aby to Dzieło mogło się rozwijać. Laski, FSK 2010

Kartki z cmentarza. Teresa Cwalina

Prezentuje krótkie biografie osób, które zostały pochowane na Laskowskim cmentarzu. Byli to ludzie, którzy tworzyli Dzieło i robili wszystko, aby to Dzieło mogło się rozwijać. Laski, FSK 2010

Laski w czasie okupacji 1939- 1945. Zostały przedstawione wojenne dzieje Lasek. Autorzy sami przeżyli okupację. Książka ta stanowi swego rodzaju relację osobistą popartą świadectwami innych osób. Warszawa, 1987.

Laski w czasie okupacji. A. Gościmska, R. Kamiński

Laski w czasie okupacji 1939- 1945. Zostały przedstawione wojenne dzieje Lasek. Autorzy sami przeżyli okupację. Książka ta stanowi swego rodzaju relację osobistą popartą świadectwami innych osób. Warszawa, 1987.

Jest to wybór pism mówiących o Dziele Lasek, a szczególnie o najważniejszych Jego ideach. Laski, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 2014

Pisma o Dziele. Matka Elżbieta Czacka

Jest to wybór pism mówiących o Dziele Lasek, a szczególnie o najważniejszych Jego ideach. Laski, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 2014

Jest to ciekawa próba zbudowania odpowiedniego modelu rewalidacji dziecka niewidomego na miarę współczesności w oparciu o

Integralny model rewalidacji. Józef Placha

Jest to ciekawa próba zbudowania odpowiedniego modelu rewalidacji dziecka niewidomego na miarę współczesności w oparciu o "Doświadczenie Lasek". Warszawa, Wydawnictwo UKSW, 2012

Ukazuje współpracę niewidomych, sióstr, nauczycieli, wolontariuszy i przyjaciół Lasek w oparciu o społeczną naukę Kościoła i nowoczesną wiedzę tyflologiczną. Środowisko Lasek ukazane jest w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej.

Środowisko Lasek. Józef Placha

Ukazuje współpracę niewidomych, sióstr, nauczycieli, wolontariuszy i przyjaciół Lasek w oparciu o społeczną naukę Kościoła i nowoczesną wiedzę tyflologiczną. Środowisko Lasek ukazane jest w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej. War