Atlas historyczny Polski dla niewidomych i słabowidzących.
Atlas historyczny Polski dla niewidomych i słabowidzących.

Atlas historyczny Polski dla niewidomych i słabowidzących.

Warszawa, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzącyh „Trakt”, 2016

Atlas składa się z 13 map w formacie A3 obrazujących  zdarzenia i zmiany terytorialne zachodzące na terenie Polski od początku istnienia państwa polskiego aż do współczesności. Przeznaczony jest on głownie dla uczniów szkól ponadpodstawowych i osób dorosłych z dysfunkcją wzroku interesujących się historią. Atlas jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.tyflomapy.pl. Do map dołączony jest opis tyflomap oraz wskazówki ułatwiające korzystanie z Atlasu, również w wersji brajlowskiej.