Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przygotowuje uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, tj. niewidomych lub słabowidzących i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym do samodzielności w życiu dorosłym. Kształcenie obejmuje zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne oraz przysposobienie do pracy. W ramach przysposobienia do pracy uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie gospodarstwa domowego, zajęć kulinarnych, rękodzieła, prac ogrodniczych oraz prac biurowych.