Oferta Edukacyjna

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących chcemy pomóc w edukacji, wychowaniu oraz rewalidacji dzieci i młodzieży z obniżoną sprawnością intelektualną. Aby to osiągnąć przygotowaliśmy ofertę edukacyjną na każdy etap edukacyjny.